RUHÎ, Mustafâ Ruhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafâ’dır. Ebussuûd Efendi’nin kethüdası Hasan Ağa’nın oğludur. Yakışıklılığı ile tanındı. Rûhî, Bâkî Efendi ile arasındaki muhabbeti şiirlerine konu etmiştir. Güzel ve akıcı şiir yazmaya kabiliyeti olan şair genç yaşta vefat etti. Kaynaklar şairin ölüm tarihini 960/1552 olarak verirken, Künhü’l-ahbâr’da 970/1562 olarak geçer (Akbayar 1996: 1399, Kurnaz-Tatcı 2001: 378, İsen 1994: 307).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 09.09.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Cân virüp âşıka o rûh-ı revân

Cân virürken yolında ‘âşık-ı zâr

Cânını virdi mergle hayfâ

Hâr-ı merg itdi cismini efgâr 

***

Bendesin şâh-ı kerem itmese yâd

Elimüzden ne gelür ko çe ne dâd

N’ola bed-nâm-ı mahabbet olsam

Rûhiyâ Bâkî kalur çün eyü ad 

(Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 09.09.2014]. 350.)

***

Ruhun gülle berâber dutsalar incinme eldür bu

Ana böyle alınmanun ne vehmi var güzeldür bu 

***

Şöyle lezzet virdi söze la’l-i şekker-hâlarun

Dinlenilmez sözleri hîç tûtî-i gûyâlarun 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 166.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Doğum YeriGörüntüle
2Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
4İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Doğum YılıGörüntüle
5Ferat Emend. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
7İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Ölüm YılıGörüntüle
8Ferat Emend. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
10İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ferat Emend. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Madde AdıGörüntüle
14Ferat Emend. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ahmethan Yılmazd. 05 Ocak 1967 - ö. -Madde AdıGörüntüle