SABRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Antep ve Kilis’te mütesellimlik yapan ve yaşadığı dönemde Antep’in kader­ine çeşitli şekillerde hükmeden Kocabattal diye tanınan Hacı Mehmed Ağa; Antep’te Karagöz Camiini yaptırıp, Bostancı Camiini ve Fethiye Medresesini tamir ettirmiştir. Sabrî de zelzele sonucu yıkılan ve Hacı Mehmed Ağa tarafından onartılan Bostancı Camii’nin mihrabı üzerine 1152/1739 tarihli bir manzume yazmıştır (Yener 1958: 15).

 

Kaynakça

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.

Yener, Şakir Sabri (1958). Gaziantep Kitabeleri. Gaziantep: Kardeşler Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 30.08.2013
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Hamdülillâh oldı bu ma‘bed mücedded hoş binâ

Zelzeleyle olmuş iken köhne-sâzî-i cilâ

Bir amûd üzre mukaddem tarzı bozulmış idi

Ser-te-ser bâm ü binâsı olmış idi bî-bekâ

Kâr-ı erkân-ı sütûn ile kavî oldı bu dem

Câme-i zînet-fezâsın giydi şâhâne şehâ

Mazhar oldu muhsinînin lutfile ihsânına

Şöyle muhsin ki alur dâ‘im cemâatdan du‘â

Ceddi sa‘y idüp esâsına dahi tekmîline

Sarf-ı makdûr eyledi lillâh bu ki Battâl Aga

Ehl-i hayrâta Hudâdan yazılur ecr-i cezîl

Dâhil-i cennet olurlar bâ-huzur u sad-safâ

Ey viren cümle ibâdınuň murâd u maksadın

Vir bu câmide salât idenlere ecr ü cezâ

Rabbenâ kimler bu beytullâhı tecdîd eyledi

Vir ana cennet makâmında nazargâh-ı Hudâ

Seyredüp tekmîlini fikreyler iken târihin

Hâtif-i gaybîden âvâz geldi gûşa Sabriyâ

Kıl huzû‘ üzre salâtı hem okı târîhini

Buldı bu câmi‘ hulûs-ı kalb-i tîb ile binâ (1152/1739)

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay. 111-112.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Doğum YeriGörüntüle
2FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Doğum YılıGörüntüle
5FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Ölüm YılıGörüntüle
8FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Madde AdıGörüntüle
14FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendid. 1846 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
15DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle