SA'DÎ (ACEM SA'DÎ), Abdülbâkî Sa'dî Efendi

(d. ?/? - ö. 1161/1748-49)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdulbaki'dir. Van'da doğdu. Acem Sadi olarak tanındı. 1132 / 1719-1720 de İran’a elçi olarak gönderilmiş olan Dürrî Ahmed Efendi'nin kardeşidir. Divan kâtibi oldu. Maliye kaleminden yetişti, maliyenin çeşitli dallarında görevlendirildikten sonra Hotin Defterdarlığına atandı. 1161 /1748-49 yılında vefat etti.

İdris-i Bitlisi'nin Heşt Behişt adlı I Osman'dan II. Bayezid devri sonuna kadar geçen sekiz padişah devrini kapsayan Farsça eserini Türkçeye çevirdi. Bu eserin bilinen tek yazma nüshası Hamidiye Kütüphanesinde Nu: 928'de kayıtlıdır.

Farsça ve Türkçe şiir yazmada yetenekliydi. Tarih düşürmede de usta olduğunu Safayî Tezkiresi belirtiyor (Çapan 2005: 296).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 296.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 400.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

1127'de /1715 Mora Fethi üstüne düşürdüğü tarih

Ser-i ikrâmı pây-endâz idüp Sa'dî dedim târîh

Adûdan Mora'yı cebren alup geldi Alî Paşa (1127)

Moskov taburunun hezimetini nazm edip Baltacı Mehmet Paşa'ya verdiği tarih

Edince çâr yâr imdâd-ı rûhânî dedim târîh

Söyündi nâr-ı Moskov muciz-i nûr-ı Muhammed'den 1123

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 401.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL, İsmail Akbaşd. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
5İSMAİL, İsmail Akbaşd. 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
8İSMAİL, İsmail Akbaşd. 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958MeslekGörüntüle
11İSMAİL, İsmail Akbaşd. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMAİLd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMAİL, İsmail Akbaşd. 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMAİLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdürrahim Zapsud. 1890 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle
17İSMAİL, İsmail Akbaşd. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İSMAİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle