SAFÂYî, Mustafa Dede

(d. ?/? - ö. 1100/1688-89)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mustafa Safâyî Dede, Kasımpaşalı olup, Mevlevî bir şairdir. Şeyh Halil Fâzıl Dede’ye intisap ile zâhir ve bâtın ilimlerini tahsil etmiş ve Mesnevî’ye derin bir vukufiyet sağlamıştır. Vefat tarihi 1100/1688-89’dur. Kasımpaşa Mevlevîhânesinde medfundur.

Esrar Dede, şiirlerini “hoş-âyende ve kabûle sezâ” olarak vasfeder (Genç 2000: 311-312).

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

N’olur dil-ber bana itse cefâyı
Budur âdâb-ı tarz-ı âşinâyı
O da bir iltifât-ı ma’nevîdür
Ne bilsün ehl-i sûret bu edâyı
Safâyî hâtırum var derd-i dilden
Safâyî gamda buldum ben safâyı

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 312)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YeriGörüntüle
2Hatice Berrin Yalçınd. 03 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Doğum YılıGörüntüle
5Hatice Berrin Yalçınd. 03 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Ölüm YılıGörüntüle
8Hatice Berrin Yalçınd. 03 Ağustos 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719MeslekGörüntüle
11Hatice Berrin Yalçınd. 03 Ağustos 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hatice Berrin Yalçınd. 03 Ağustos 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REZMÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmedd. 1640-50? - ö. 21 Ocak 1719Madde AdıGörüntüle
17Hatice Berrin Yalçınd. 03 Ağustos 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle