SAFHÎ, Tavlabaşı-zâde Mustafa

(d. ?/? - ö. 1136/1723-24)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl Adı Mustafa, mahlası Safhî’dir. Tavlabaşı-zâde sanıyla tanındı. Edirne’de doğdu. Şehremîni, şıkk-ı sâlis defterdarı, Haremeyn muhasebecisi oldu. Ömrünün sonlarında Mekke’de mücavir olarak kaldı. Cidde kâtipliği yaptı, Kabe’yi ziyaret etti ve bir müddet sonra Şeyhü’l-harem oldu. 1136/1723-24 yılında vefat etti.

Sâlim'e göre, şiirleri çoktu, ancak başarılı değildi (İnce 2005: 465).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zâde Süleymân Sa’deddîn. Mecelletü’n-Nisâb. Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi No: 628. vr. 294b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 15.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Koydu gam leşkeri yüz gönlüme hâmûn hâmûn

Kara bayraklı alemler ucu gül-gûn gül-gûn

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 465.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABRÎ, Mehmed Şerîfd. ? - ö. 1645Doğum YeriGörüntüle
2RAHŞÎd. ? - ö. l868Doğum YeriGörüntüle
3SÂLİKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SABRÎ, Mehmed Şerîfd. ? - ö. 1645Doğum YılıGörüntüle
5RAHŞÎd. ? - ö. l868Doğum YılıGörüntüle
6SÂLİKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SABRÎ, Mehmed Şerîfd. ? - ö. 1645Ölüm YılıGörüntüle
8RAHŞÎd. ? - ö. l868Ölüm YılıGörüntüle
9SÂLİKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SABRÎ, Mehmed Şerîfd. ? - ö. 1645MeslekGörüntüle
11RAHŞÎd. ? - ö. l868MeslekGörüntüle
12SÂLİKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SABRÎ, Mehmed Şerîfd. ? - ö. 1645Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHŞÎd. ? - ö. l868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂLİKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABRÎ, Mehmed Şerîfd. ? - ö. 1645Madde AdıGörüntüle
17RAHŞÎd. ? - ö. l868Madde AdıGörüntüle
18SÂLİKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle