SA‘ÎD, Cezerî Mehmed Efendi-zâde Mehmed Sa‘îd Efendi

(d. ?/? - ö. 19 Safer 1166/26 Aralık 1752)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mehmed Sa‘îd’dir. Babası Medine kadısı iken vefat eden Cezerî Mehmed Efendi olduğundan Cezerî Mehmed Efendi-zâde Mehmed Sa‘îd Efendi olarak tanındı. Aynı zamanda Kazasker Abdurrahim-zâde Yahya Efendi’nin torunudur. Medrese öğrenimi gördü. Reisü’l-etibbâ Kâtib-zâde Mehmed Refî‘ Efendi’den talik hattını meşk etti. Müderris oldu. Süleymaniye Medresesi müderrisliğine kadar yükseldi. Nakşîbendî tarikatı şeyhi Tokadî Hoca Mehmed Efendi’ye intisap etti. 19 Safer 1166/26 Aralık 1752’de vefat etti. Vefatına Müstakim-zâde (1928: 716) “isti‘câlü’l-‘arş” terkibiyle tarih düşürdü.

Müstakim-zâde (1928: 716)’ye göre Arapça, Farsça ve Türkçe nazım ve nesre kabiliyeti olan bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Saîd”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 447-448.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 385.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 435.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 716.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendid. ? - ö. I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarıDoğum YeriGörüntüle
2SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YeriGörüntüle
3İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YeriGörüntüle
4SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendid. ? - ö. I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarıDoğum YılıGörüntüle
5SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YılıGörüntüle
6İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YılıGörüntüle
7SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendid. ? - ö. I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarıÖlüm YılıGörüntüle
8SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Ölüm YılıGörüntüle
9İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Ölüm YılıGörüntüle
10SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendid. ? - ö. I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarıMeslekGörüntüle
11SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783MeslekGörüntüle
12İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62MeslekGörüntüle
13SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendid. ? - ö. I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendid. ? - ö. I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarıMadde AdıGörüntüle
17SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Madde AdıGörüntüle
18İFFETÎ, Ebe-zâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle