SÂ'ÎDÂ, Hâfız Sa'îd Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hafız Sa'îd Efendi, İstanbulludur. Bir süre metrûk başmuhasebe kalemine devam ettikten sonra maliye hazinesine nakledildi ve mümeyyiz-i sani oldu. Fatin Efendi'ye göre muhasebede oldukça yeteneklidir ve şiirleri bir kaç gazel ile bir kaç kasideden ibarettir (1271: 199). Eldeki tek gazelinde Sa'îdâ mahlası kullandığı görülmektedir.

Kaynakça

Fatin (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskısı. 199.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 440.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel 

Bu renc-i bî-şumâr-ı çarhın elbet gâyeti vardır 

Dil-âşâm-ı firâkın da nehâr-ı vuslatı vardır

Miyânınla dehânın bahsini benden su'âl etme

O mebhasda kimin cânâ su'âle kudreti vardır

Nice elden kosun câm-ı şarâbı rûz u şeb rindân

Anın zîrâ leb-i sâkîye pek kurbiyyeti vardır

Dolaşma yelkovânveş tâli'in akrebdedir vasla

Anın da ey dil-i şeyd[â ] zamân u sâati vardır

Sa'îdâ'nın bu hâl-i pür-melâl ü sûzına bâdî

Felekde âteş-efrûz-ı cihân bir âfeti vardır

(Fatin (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskısı. 199.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Erözencid. 1 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Asaf Borsacıd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Doğum YeriGörüntüle
4Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Erözencid. 1 Ağustos 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Asaf Borsacıd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Doğum YılıGörüntüle
7Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Erözencid. 1 Ağustos 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Asaf Borsacıd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
10Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009MeslekGörüntüle
11Ahmet Erözencid. 1 Ağustos 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mehmet Asaf Borsacıd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961MeslekGörüntüle
13Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Erözencid. 1 Ağustos 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Asaf Borsacıd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Zeynep Cemalid. 1950 - ö. 26 Kasım 2009Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Erözencid. 1 Ağustos 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Asaf Borsacıd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Madde AdıGörüntüle