SÂKİNE HATUN, Sakine Bacı

(d. 1840 / ö. 1935?)
tekke şairi
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sakine Bacı 1840 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin babası, Eskişehir yakınlarındaki Seyitgazi'de bulunan Şücaettin Veli Dergahı postnişini Ali Rıza Hâdi'dir. Şairin 100'lü yaşlarında vefat ettiği belirtilir (Ergun 1956: 288; Yenisey 1946: 13; Özmen 1998: 347). 1935 yılı olarak gösterilen ölüm tarihi kesin olarak bilinmez (Cunbur 2011: 272; Turan vd. 2014: 410).

Eserlerinde Sâkine Hâtun mahlasını kullanan Sakine Bacı, tasavvufi içerikli şiirler yazmış olup hece ölçüsünü kullanır. Şiirlerinin dili oldukça sadedir. Şiirlerinden anlaşıldığı üzere son derece dindar bir kadındır (Yenisey 1946: 14). Kaynaklarda iki şiirine ulaşılabilmiştir. Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli'ye derin sevgisini ifade ettiği dizeleri vardır. Ayrıca dizelerinde Hallac-ı Mansur, Lokman Hekim, Hz. Hatice, Hz. Fatıma gibi tarihî ve dinî şahsiyetlere telmih yapar. Bunun yanı sıra Bektaşilik tarikatının âyin-i cemlerinde görülen hizmet hususlarından da bahseder. Şiirlerinden biri sabah, öğle, ikindi ve yatsı namazlarını konu edindiği bir nefestir (Özmen 1998: 348).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. No: 28. 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). "Sakine Bacı". Bektaşi Edebiyatı Antolojisi: 19. Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. C. 3. İstanbul : Maarif Kitaphanesi. 288-289.

Everdi, Ezel, Mustafa Kutlu, İsmail Kara (Yay. Kur.) (1990). "Sakine Bacı". Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 437.

Özmen, İsmail (1998). "Sakine Bacı". Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C. 5. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yay. 347-348.

Turan, Fatma Ahsen, G. Reyhan Saluk, Özlem Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Yenisey, Fâzıl (1946). Bektaşi Kadın Şairlerimiz. İzmir: Pazar Neşriyat.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 03.12.2018
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Haydar Ergülend. 14 Ekim 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Zehra Betül Yazıcıd. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SARICAKIZ/İLKİN MANYA, İlkin Manyad. 23.06.1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
5REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
6İBRAHİM HACI GÜLÜ OĞLUd. 1840 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
7SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Ölüm YılıGörüntüle
8REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Ölüm YılıGörüntüle
9İBRAHİM HACI GÜLÜ OĞLUd. 1840 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
10SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875MeslekGörüntüle
11REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879MeslekGörüntüle
12İBRAHİM HACI GÜLÜ OĞLUd. 1840 - ö. 1920MeslekGörüntüle
13SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRAHİM HACI GÜLÜ OĞLUd. 1840 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Madde AdıGörüntüle
17REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Madde AdıGörüntüle
18İBRAHİM HACI GÜLÜ OĞLUd. 1840 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle