ALİ AŞKÎ BEY

(d. ?/1840 - ö. ?/1882)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Aşkî Bey'in doğum ve ölüm yılları tam olarak bilinmemektedir. İslâm Ansiklopedisi'nde Türk dinî eserler bestekârı ve şairi olarak geçer. Ali Aşkî Bey, İstanbul'da doğdu ve yaşadı. Beylikçi Hacı Sâlih Ağa'nın oğlu olduğu için Beylikçizâde lakabı ile tanındı. Ba­basından kalan mal varlığı sayesinde rahat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve musiki çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş­tirdi. Musikideki hocası, bestekâr Zekâi Dede'dir. Kırk yaşlarında, tahminen 1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz'da vefat etti. Ali Aşkî Bey, Türkçe ve Arapça manzumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini göstermiş, ancak şiirlerinin toplandığı bir divana bugüne kadar rastlanmamış­tır (Özcan 1989: 381-382).

Mevleviyye tarikatı müntesibi olup asıl şöhretini dinî besteleri ile yapmıştır. Nikriz âyini ölümü ile ya­rıda kalmıştır (1933: 109). Tanrıkorur'un, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi adlı eserinde Hüseynî-Aşiran Mevlevi âyininin kaybolduğu belirtilmektedir (2005: 127). 

Kaynakça

Özcan, Nuri (1989). "Ali Aşkî Bey".  İslâm Ansiklopedisi. C. 2.  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 381-382.

Tanrıkorur, Cinuçen (2005). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. İstanbul: Dergâh Yay.

Türk Mûsikîsi Klasiklerinden İlâhîler (1933). C. II. İstanbul : İstan­bul Konservatuarı Neşriyatı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: NEJLA KAYALI ORTA
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Sayd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Kandemir Kondukd. 4 Eylül 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Dârendelid. 1840 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
7ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMÎ, Abdu’l-Gaffârd. ? - ö. 1891-1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SALİH BABAd. 1846 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NEVRÛZ BİN ÎSÂd. 1792 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VİSÂLÎ ÇELEBİ (Sofyalı)d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NÂTIKÎ, Ahmed Dursund. 1785 - ö. 1863Madde AdıGörüntüle
15LÂGARÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Temmuz Ağustos 1682Madde AdıGörüntüle