ALİ AŞKÎ BEY

(d. ?/1840 - ö. ?/1882)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Aşkî Bey'in doğum ve ölüm yılları tam olarak bilinmemektedir. İslâm Ansiklopedisi'nde Türk dinî eserler bestekârı ve şairi olarak geçer. Ali Aşkî Bey, İstanbul'da doğdu ve yaşadı. Beylikçi Hacı Sâlih Ağa'nın oğlu olduğu için Beylikçizâde lakabı ile tanındı. Ba­basından kalan mal varlığı sayesinde rahat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve musiki çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş­tirdi. Musikideki hocası, bestekâr Zekâi Dede'dir. Kırk yaşlarında, tahminen 1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz'da vefat etti. Ali Aşkî Bey, Türkçe ve Arapça manzumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini göstermiş, ancak şiirlerinin toplandığı bir divana bugüne kadar rastlanmamış­tır (Özcan 1989: 381-382).

Mevleviyye tarikatı müntesibi olup asıl şöhretini dinî besteleri ile yapmıştır. Nikriz âyini ölümü ile ya­rıda kalmıştır (1933: 109). Tanrıkorur'un, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi adlı eserinde Hüseynî-Aşiran Mevlevi âyininin kaybolduğu belirtilmektedir (2005: 127). 

Kaynakça

Özcan, Nuri (1989). "Ali Aşkî Bey".  İslâm Ansiklopedisi. C. 2.  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 381-382.

Tanrıkorur, Cinuçen (2005). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. İstanbul: Dergâh Yay.

Türk Mûsikîsi Klasiklerinden İlâhîler (1933). C. II. İstanbul : İstan­bul Konservatuarı Neşriyatı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: NEJLA KAYALI ORTA
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Huriye Önizd. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Doğum YeriGörüntüle
4KAHRÎd. 1840 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935?Doğum YılıGörüntüle
6ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddînd. 1840 - ö. 7 Mayıs 1854Doğum YılıGörüntüle
7HURŞÎD PAŞAd. 1813 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, Kilislid. 1819 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10PESENDÎ ALİ DEDE, Kütahyalıd. 1813 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NESÎBÂ, Nesîbâ Tevfîka Hanımd. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GIYÂSÎ, Gıyâseddîn Mehmed Efendid. ? - ö. 1520Madde AdıGörüntüle
14MÜCRİM / ÂBİD / MÜCRİM ÂBİD, Mücrim Çelebid. 1747 - ö. 1814-15?Madde AdıGörüntüle
15HALÎM, Halîm Efendid. ? - ö. 1669 -70 yılında hayattaMadde AdıGörüntüle