ALİ AŞKÎ BEY

(d. ?/1840 - ö. ?/1882)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali Aşkî Bey'in doğum ve ölüm yılları tam olarak bilinmemektedir. İslâm Ansiklopedisi'nde Türk dinî eserler bestekârı ve şairi olarak geçer. Ali Aşkî Bey, İstanbul'da doğdu ve yaşadı. Beylikçi Hacı Sâlih Ağa'nın oğlu olduğu için Beylikçizâde lakabı ile tanındı. Ba­basından kalan mal varlığı sayesinde rahat bir hayat yaşadı. Edebiyat ve musiki çevrelerinde bulunarak kendisini yetiş­tirdi. Musikideki hocası, bestekâr Zekâi Dede'dir. Kırk yaşlarında, tahminen 1878-1882 yılları arasında Lüleburgaz'da vefat etti. Ali Aşkî Bey, Türkçe ve Arapça manzumeleri ile edebiyatta da kabiliyetini göstermiş, ancak şiirlerinin toplandığı bir divana bugüne kadar rastlanmamış­tır (Özcan 1989: 381-382).

Mevleviyye tarikatı müntesibi olup asıl şöhretini dinî besteleri ile yapmıştır. Nikriz âyini ölümü ile ya­rıda kalmıştır (1933: 109). Tanrıkorur'un, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi adlı eserinde Hüseynî-Aşiran Mevlevi âyininin kaybolduğu belirtilmektedir (2005: 127). 

Kaynakça

Özcan, Nuri (1989). "Ali Aşkî Bey".  İslâm Ansiklopedisi. C. 2.  İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 381-382.

Tanrıkorur, Cinuçen (2005). Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. İstanbul: Dergâh Yay.

Türk Mûsikîsi Klasiklerinden İlâhîler (1933). C. II. İstanbul : İstan­bul Konservatuarı Neşriyatı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: NEJLA KAYALI ORTA
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 14.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatma Çiğdem Gökçend. 15 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Doğum YeriGörüntüle
3ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendid. ? - ö. 1724-25?Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Azmî Mehmed Efendid. 1840-41 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İBRAHİM HACI GÜLÜ OĞLUd. 1840 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
6SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
7NA'ÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9MEKNÛNÎ, Niğdelid. ? - ö. 1879/1882?Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZEMZEM HATUNd. 1765 - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MÜ'MİNd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RESÎMÂ, Şeyh Ahmed Resîmâ Efendid. ? - ö. 1803-04Madde AdıGörüntüle