SÂLİH, Sâlih Rif'at

(d. ?/? - ö. 1326/1908)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. yüzyılda yaşamış İştipli bir şeyhtir. Muhammed Nûrülarabî'nin halifelerindendir. Kendi bina ettiği dergâhta öğrencilerine ders vererek hayatını geçirdi. 1326/1908 yılında vefat etti. Kendi bina ettirdiği dergâhın haziresinde medfundur.

Mürettep Dîvân'ı ve sufi ıstılahlarına dair risalesi vardır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. I. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mesnevi

Hudâyâ sana hamd olsun seninle

Yine sensin seni hâmid seninle

Zuhûrun bâtın oldı zâhirinle

Kim malûm oldu âhirinle

Vücûdunla döner encüm felekler

Bütün şem-i vücûhundur dilekler

Habîbin mazharındandır zuhûrun

Hurûşa geldi deryâ-yı butûnun

Sana mir'ât olupdur çünki zâtı

Tecelî kıldın anınla sıfâtı

Kamu efâl ü ahkâm ile esmâ

Ol oldu mazhar-ı cümle müsemmâ

...

(Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. I. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 108.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ/TALİBÎ, Hasan Fehmi Tezdoğand. 1885 - ö. 1951Doğum YeriGörüntüle
2Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Doğum YeriGörüntüle
3AKLÎ, Mehmed Aklî Efendid. ? - ö. 1687-88Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ/TALİBÎ, Hasan Fehmi Tezdoğand. 1885 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
5Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Doğum YılıGörüntüle
6AKLÎ, Mehmed Aklî Efendid. ? - ö. 1687-88Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ/TALİBÎ, Hasan Fehmi Tezdoğand. 1885 - ö. 1951Ölüm YılıGörüntüle
8Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Ölüm YılıGörüntüle
9AKLÎ, Mehmed Aklî Efendid. ? - ö. 1687-88Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ/TALİBÎ, Hasan Fehmi Tezdoğand. 1885 - ö. 1951MeslekGörüntüle
11Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988MeslekGörüntüle
12AKLÎ, Mehmed Aklî Efendid. ? - ö. 1687-88MeslekGörüntüle
13FEHMÎ/TALİBÎ, Hasan Fehmi Tezdoğand. 1885 - ö. 1951Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AKLÎ, Mehmed Aklî Efendid. ? - ö. 1687-88Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ/TALİBÎ, Hasan Fehmi Tezdoğand. 1885 - ö. 1951Madde AdıGörüntüle
17Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988Madde AdıGörüntüle
18AKLÎ, Mehmed Aklî Efendid. ? - ö. 1687-88Madde AdıGörüntüle