SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Musulludur. Sâmi Yunus Bey’in oğludur. Safâyî, tezkiresinde Sâlih Efendi’den asrın şuarâsından diye bahsettiği için şairin 18. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Döneminde beğenilen şiirler yazdığı belirtilir (Çapan 2005: 343). 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Şehlevendim rakîbe râm oldu

Dem-i sohbet bana harâm oldu

 

Kâm-yâb olmak idi maksûdum

Dil-i hod-kâm telh-kâm oldu

 

Nakd-i cân ile kasd-ı vuslat-ı yâr

Sâlihâ bir hayâl-i hâm oldu

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 343.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YeriGörüntüle
2BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777Doğum YeriGörüntüle
3EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YeriGörüntüle
4BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YılıGörüntüle
5BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777Doğum YılıGörüntüle
6EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Doğum YılıGörüntüle
7BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Ölüm YılıGörüntüle
8BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Ölüm YılıGörüntüle
10BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Madde AdıGörüntüle
14BEHCET, Fahreddin-zâde Seyyid Ali Behcet Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1777Madde AdıGörüntüle
15EDÎBÎ, Ahmed Paşad. 1776-77 - ö. 1810-11Madde AdıGörüntüle