EDÎBÎ, Ahmed Paşa

(d. 1190/1776-77 - ö. 1225/1810-11)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Musul kethüdası olup Hasbî Mahlasıyla şiirler yazan Bekir Efendi'nin oğludur. 1190/1776-77 yılında doğdu. Asıl memleketi Musul'a bağlı olan Hadbâ adlı yerleşim yeridir. Bağdat valisi Süleyman Paşa'nın yardımıyla Musul eyaleti uhdesine verildi. Ancak bu eyalet daha önce Abdulcelil-zâdeler sülalesi tarafından yönetildiği için Ahmed Paşa'nın görev süresi altı ayı doldurmadan 1225/1810-11 yılında şehit edildi. Vefat ettiğinde 35 yaşında idi.

Hatîbî eserinde Edîbî Ahmed Paşa'nın 2 beytine yer verir (Akkuş 2008: 65-66).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâk-râhın tûtiyâ-yı çeşm-i pür-nemdir bana

Tekyegâh-ı âsitânın mesned-i cemdir bana

 

Bendedir miftâh-ı dürr-i şâhvâr-ı marifet

Mahzen-i feyz-i Hudâvendî müsellemdir bana

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 66


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YeriGörüntüle
2ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YeriGörüntüle
4BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Doğum YılıGörüntüle
5ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YılıGörüntüle
7BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Ölüm YılıGörüntüle
8ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Ölüm YılıGörüntüle
10BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Madde AdıGörüntüle
14ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Madde AdıGörüntüle