ŞEBÂBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Hakkında bilgi veren tek tezkire olan Heşt Bihişt’te bildirildiği kadarıyla ilimle uğraşırken tahsilini yarım bırakarak kendini tamamen şiire verdi. Şairle ilgili bütün malumatımız, Sehî’nin hemen çoğu şairler için kullandığı hoş tabiatlı, zihni açık, marifetli, olgun bir genç olduğu yolunda verdiği bilgiden ibarettir. Heşt Bihişt’in yazıldığı tarihte (1538) Sehî Bey’in ifadesiyle “yiğit” biri olduğuna göre 16. yüzyılın başlarında doğmuş olmalıdır. Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde sekiz, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde ve Pervâne Bey Mecmuası’nda dörder adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Eğridirli Hacı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi No. 5782, vr. 17b, 116b, 154.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 144a, 176b, 234b, 255a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî. 119.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 07.09.2013
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Çeşm-i mestüñ fitnesinden korkaram kim kan olur

 Âhir ol fettân ucından mülk-i dil vîrân olur

 Câm-ı gussa nûş iderken bezm-i fürkatde müdâm

 Vuslatuñ îşını fikr iden gedâ sultân olur

 Dil nice ârâm ide kûyuñda sensüz dûstum

 Âşıka dîdârsuz cennet dahı zindân olur

 Bilmezem câzû gözüñ halka ne sihr idüp durur

 Ey perî yüzüñ gören dîvâneveş hayrân olur

 İncinür nâzükliginden la’line cânum disem

 Allah Allah ol şeker-leb vay ne nâzük cân olur

 Şol kadar gam leşkerin cem’ itmiş ey Yûsuf-cemâl

 Şöyle beñzer kim göñül Mısr-ı gama sultân olur

 La’l-i dil-berden Şebâbî nice kanlar yutmayam

 Dem-be-dem agladugumca ben o meh handân olur

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]. 761)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEBÛTERÎ/HEZÂRÎ, Kebûterî Mehmed Efendid. ? - ö. 1724-25Doğum YeriGörüntüle
2Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Doğum YeriGörüntüle
3Ali Rıdvan Unard. 1903 - ö. 1985Doğum YeriGörüntüle
4KEBÛTERÎ/HEZÂRÎ, Kebûterî Mehmed Efendid. ? - ö. 1724-25Doğum YılıGörüntüle
5Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Doğum YılıGörüntüle
6Ali Rıdvan Unard. 1903 - ö. 1985Doğum YılıGörüntüle
7KEBÛTERÎ/HEZÂRÎ, Kebûterî Mehmed Efendid. ? - ö. 1724-25Ölüm YılıGörüntüle
8Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Rıdvan Unard. 1903 - ö. 1985Ölüm YılıGörüntüle
10KEBÛTERÎ/HEZÂRÎ, Kebûterî Mehmed Efendid. ? - ö. 1724-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ali Rıdvan Unard. 1903 - ö. 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KEBÛTERÎ/HEZÂRÎ, Kebûterî Mehmed Efendid. ? - ö. 1724-25Madde AdıGörüntüle
14Müfit Ratipd. 29 Mayıs 1303 (1887) - ö. 29 Mayıs 1336 (1920)Madde AdıGörüntüle
15Ali Rıdvan Unard. 1903 - ö. 1985Madde AdıGörüntüle