SEFİL ALİ, Ali Tombakoğlu

(d. 1885 / ö. ?)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Tombakoğlu olan âşık, 1885 yılında Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Özbek köyünde doğmuştur. Özbek köyünden Hasan Çavuş oğullarından Ali Ağa’nın oğludur (Özbey 2008: 34). Âşığın doğduğu köy, ilçenin Alevi-Bektaşi kültür ve inancını yaşatan altı köyünden biri olarak bilinir. Ümmi olduğu söylenen Sefil Ali; çelimsiz, zayıf vücutlu fakat kıvrak zekâlıdır (Onay 1930: 92). Âşık, Çankırı’da Sabri Baba, Mefhari, Sadık, Ali Ulvi Baba, Zahmî, Rindî, Ali Karsavuranoğlu ve Vehhaç gibi Alevi-Bektaşi âşıklarının arasında yer alan önemli bir şairdir (www.cansaati.org). Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Şiirlerinde Sefil Ali mahlasını kullanan âşığın dili yalındır. Üstün zekâsı ve yaratıcılığı ile birçok taşlama, güzelleme ve destan yazar. Ahmet Talat Onay, "kafiye gereği gramer hataları yapsa da dilinin güzel olduğunu" belirtir (Onay 1930: 92-95). Âşık, Çankırı ve çevresinde oldukça meşhur olan Uyuz Destanı ile tanınır ve Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi: Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri adlı eserinde âşığın bu destanına yer verir (Kocatürk 1963: 484-486).

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir. (1963). Saz Şiiri Antolojisi: Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası.

Özbey, Ömer. (2008). Âşık Aşur’un Hayatı- Sanatı ve Eserleri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

www.cansaati.org/topluluk/forum [erişim tarihi: 12.11.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SÜHEYLA SARITAŞ
Yayın Tarihi: 24.12.2018
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMİLE UZUNDALd. 1932 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÜSEYN VELİYEVd. 1913 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂŞIK BABA, Muhittin Tekmend. 07.01.1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Doğum YılıGörüntüle
5HÜSEYN DEMİRÇİd. 1885 - ö. 1969Doğum YılıGörüntüle
6SÜLEYMAN ÖZDENd. 1885 - ö. 13.08.1956Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSEYN DEMİRÇİd. 1885 - ö. 1969Ölüm YılıGörüntüle
9SÜLEYMAN ÖZDENd. 1885 - ö. 13.08.1956Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974MeslekGörüntüle
11HÜSEYN DEMİRÇİd. 1885 - ö. 1969MeslekGörüntüle
12SÜLEYMAN ÖZDENd. 1885 - ö. 13.08.1956MeslekGörüntüle
13Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÜSEYN DEMİRÇİd. 1885 - ö. 1969Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÜLEYMAN ÖZDENd. 1885 - ö. 13.08.1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Madde AdıGörüntüle
17HÜSEYN DEMİRÇİd. 1885 - ö. 1969Madde AdıGörüntüle
18SÜLEYMAN ÖZDENd. 1885 - ö. 13.08.1956Madde AdıGörüntüle