SEHÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Babası sarayda tavukçubaşı idi. Babasının 972/1564-65 yılında ölmesi üzerine kendisi bu göreve getirildi. Sehâyî’nin ölüm tarihiyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ adlı tezkiresinde şair için “Hâlâ hıdmet-i mezbûrda cân u gönülden evkâtın sarf itmek üzredür” ifadesini kullanmasından yola çıkarak Sehâyî’nin, Gülşen-i Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu ve bu tarihten sonra öldüğü düşünülebilir.

Sehâyî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî, şairliğinin kötü olmadığını, yazdığı şiirlerin de beğenildiğini belirtir (Solmaz 2005: 362).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Zahm-ı tîr-i yâr ile ey dil tolı kansın yine

Kaşlarınun yâyına benzer ki kurbansın yine

xxx

Nice itsün kişi ragbet cihânun ‘izz ü câhına

Mahabbet şekl-i mihnet âhirinde devletün let var

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 362.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Pınar Başaland. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Doğum YeriGörüntüle
3M. Turan Tekdoğand. 15 Mart 1931 - ö. 22 Mayıs 2018Doğum YeriGörüntüle
4Pınar Başaland. 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Doğum YılıGörüntüle
6M. Turan Tekdoğand. 15 Mart 1931 - ö. 22 Mayıs 2018Doğum YılıGörüntüle
7Pınar Başaland. 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Ölüm YılıGörüntüle
9M. Turan Tekdoğand. 15 Mart 1931 - ö. 22 Mayıs 2018Ölüm YılıGörüntüle
10Pınar Başaland. 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975MeslekGörüntüle
12M. Turan Tekdoğand. 15 Mart 1931 - ö. 22 Mayıs 2018MeslekGörüntüle
13Pınar Başaland. 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15M. Turan Tekdoğand. 15 Mart 1931 - ö. 22 Mayıs 2018Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Pınar Başaland. 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Madde AdıGörüntüle
18M. Turan Tekdoğand. 15 Mart 1931 - ö. 22 Mayıs 2018Madde AdıGörüntüle