ŞEREF, Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendi

(d. ?/? - ö. 1160/1748)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Es'ad-zâde Abdurrahim Fâiz Efendi’nin oğlu olduğundan Es'ad-zâde Mehmed Şeref Efendi olarak tanındı. Mehmed Ebussuud Efendi’nin torunu, Seyyid Vâkıf Efendi’nin kardeşidir. Babası Abdurrahim Fâiz Efendi’den talik hattı meşk etti. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. 1142/1729-30 yılında müderris oldu. Süleymaniye Medresesi müderrisliğine kadar yükseldi. Bu görevde iken 1160 yılı sonlarında (1748) vefat etti. Vefatına Müstakim-zâde (1928: 709) tarafından “şer‘-i şerîf 1160” terkibi ile tarih düşürüldü.

Mehmed Şeref Efendi hattının güzelliği ile meşhur olup şiir ve inşada başarılıydı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim (İnce 2005: 423-424) ve Râmiz (Erdem 1994: 172) tezkirelerinde şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1584.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 172.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  477.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 420-422.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 420.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 481-482.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 709.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Çekdirigör keştî-i sahbâyı düşme fürkate

Çatmak istersen eger bir mîr-i deryâ âfete

 

Ve lehû

Beni hem-hâlet edip şimdi felek Mecnûn’a

Döndü seyl-âb-ı sirişk-i terimiz Ceyhûn’a

 

Gayrıya etdigi lutfun Şeref ol mihr-i kemâl

Zerresin etse yeter âşık dil-i pür-hûna

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 421.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Aras Örend. 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Aliye Akand. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Aras Örend. 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Aliye Akand. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Aras Örend. 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Aliye Akand. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89MeslekGörüntüle
11Hüseyin Aras Örend. 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Aliye Akand. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüseyin Aras Örend. 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Aliye Akand. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89Madde AdıGörüntüle
17Hüseyin Aras Örend. 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Aliye Akand. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle