VÂCİD

(d. 1241/1825 - ö. 1300/1882)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed'dir. 1241/1825’te İstanbul'da doğdu (Çiftçi yty: 431). Nail Tuman, bu tarihi 1240/1824 gösterir (Kurnaz vd. 2001: 1134). Bilanlı Mustafâ Paşa'nın silahtarı Hacı Mehmed Efendi'nin oğludur. Fatîn Tezkiresi yayınında “Yılanlı” şeklinde yazılması yanlıştır (Çiftçi yty: 431; Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 470, 597). 1254/1837-38’de Divan-ı hümayun kalemi öğrencileri ve 1255/1839 mekteb-i maarif-i adliye mülâzımları sınıfına katıldı. 1264/ 1847-48’de hocalık rütbesini elde etti. Mümeyyiz ve tahrirat müdürü oldu. Recep 1300/1882’de Limni’de vefat etti (Kurnaz vd. 2001: 1134, 4521; Çiftçi yty: 431). Mehmet Süreyya 1300/1882 yılından sonra vefat ettiğini belirtirken daha ileri bir tarihe işaret eder (Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 470, 597).

Tarihleri ve bir miktar şiiri vardır. Ayrıca Fatîn Tezkiresi'nin bitirilişine tarih düşürdü (Çiftçi yty: 431).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatin DavudTezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.12.2013
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâl etdi beni kaşı kemânım dimiş oldum

Nâl etdi teni mûy-miyânım dimiş oldum

Tar etdi benim başıma dünyâyı o demde

Cevr etme bana hokka-dehânım dimiş oldum

Meclisde boyun egdi sükût eyledi dilber

Bir kerre salın serv-i revânım dimiş oldum

Kasd eylemege hâzır imiş cânıma hayfâ

Sevdim seni ey rûh-ı revânım dimiş oldum

Yârın bana Vâcid bilirim cevri nedendir

Afv et suçumu gayrı a cânım dimiş oldum

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1134.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yusuf Mardind. 16 Mart 1916 - ö. 6 Ocak 1995Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİH, Mehmedd. ? - ö. 1768Doğum YeriGörüntüle
3ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Doğum YılıGörüntüle
6AYDINd. 1825 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
7HURŞÎD PAŞAd. 1813 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Ölüm YılıGörüntüle
9ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10NİGÂH, Kırımî Zekeriya Efendid. ? - ö. 1819-20MeslekGörüntüle
11AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916MeslekGörüntüle
12Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936MeslekGörüntüle
13SÂMÎ/İZZET, Enderunlu Sâmî İzzet Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂ'İB AHMED BEYd. ? - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZMÎ, Bursalıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂZÎ, Hâfız Mustafa Râzî Efendid. ? - ö. 1857Madde AdıGörüntüle
17NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
18NEBÎL, Mehmed Nebîl Beyd. ? - ö. 1819-20Madde AdıGörüntüle