ŞEREF, Mütevellî-zâde Süleyman Ş. Efendi

(d. ?/? - ö. 1110/1698)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Süleyman'dır. Babası İsmail Efendi, Ayasofya mütevelliliği yaptığı için Mütevelli-zâde sanıyla anıldı. 1110'da /1698 vefat etti.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). Nuhbetü’l-âsâr li-Zeyli Zübdetü’l-eş’âr Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretüş-şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Te'sîr eder mi nâlesi dil-dâra 'âşıkun

Germ olmayınca sîne-i bî-tâbı def gibi

Yer yer nişân-ı âb ile sanma yem-i cemâl

Emvâc-ı nâz u nahvetile kef-be-kef gibi

İtmem güşûde yâre dehân-ı şikâyeti

Bin şerha açsa sîneme tîr-i hedef gibi 

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). Nuhbetü’l-âsâr li-Zeyli Zübdetü’l-eş’âr Ankara: AKM Yay. 176)

Rubâî

Şemşîr çeküp gamze-i hûn-hâreleri

Sînemde henüz işlemede yareleri

Eyler bu cerâhat ile giryân olsam

Dâmânumı leb-rîz ciger pâreleri  

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). Nuhbetü’l-âsâr li-Zeyli Zübdetü’l-eş’âr Ankara: AKM Yay. 176)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Doğum YeriGörüntüle
2Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet İhsan Tatarid. 25 Temmuz 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Doğum YılıGörüntüle
5Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet İhsan Tatarid. 25 Temmuz 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Ölüm YılıGörüntüle
8Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet İhsan Tatarid. 25 Temmuz 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mehmet İhsan Tatarid. 25 Temmuz 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Suavi Süalpd. 23 Nisan 1926 - ö. 14 Nisan 1981Madde AdıGörüntüle
14Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Madde AdıGörüntüle
15Mehmet İhsan Tatarid. 25 Temmuz 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle