ŞEREF, Mütevellî-zâde Süleyman Ş. Efendi

(d. ?/? - ö. 1110/1698)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Süleyman'dır. Babası İsmail Efendi, Ayasofya mütevelliliği yaptığı için Mütevelli-zâde sanıyla anıldı. 1110'da /1698 vefat etti.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). Nuhbetü’l-âsâr li-Zeyli Zübdetü’l-eş’âr Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretüş-şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Te'sîr eder mi nâlesi dil-dâra 'âşıkun

Germ olmayınca sîne-i bî-tâbı def gibi

Yer yer nişân-ı âb ile sanma yem-i cemâl

Emvâc-ı nâz u nahvetile kef-be-kef gibi

İtmem güşûde yâre dehân-ı şikâyeti

Bin şerha açsa sîneme tîr-i hedef gibi 

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). Nuhbetü’l-âsâr li-Zeyli Zübdetü’l-eş’âr Ankara: AKM Yay. 176)

Rubâî

Şemşîr çeküp gamze-i hûn-hâreleri

Sînemde henüz işlemede yareleri

Eyler bu cerâhat ile giryân olsam

Dâmânumı leb-rîz ciger pâreleri  

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). Nuhbetü’l-âsâr li-Zeyli Zübdetü’l-eş’âr Ankara: AKM Yay. 176)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LİKÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYH SEYYİD MEHMED EMÎN EFENDİ (EYYÛBÎ)d. ? - ö. 1628/1629Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Doğum YeriGörüntüle
4LİKÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYH SEYYİD MEHMED EMÎN EFENDİ (EYYÛBÎ)d. ? - ö. 1628/1629Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Doğum YılıGörüntüle
7LİKÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYH SEYYİD MEHMED EMÎN EFENDİ (EYYÛBÎ)d. ? - ö. 1628/1629Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Ölüm YılıGörüntüle
10LİKÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEYH SEYYİD MEHMED EMÎN EFENDİ (EYYÛBÎ)d. ? - ö. 1628/1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13LİKÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞEYH SEYYİD MEHMED EMÎN EFENDİ (EYYÛBÎ)d. ? - ö. 1628/1629Madde AdıGörüntüle
15FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Madde AdıGörüntüle