FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Dede

(d. 1265/1848 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1265/1848 tarihinde doğdu. Asıl adı Fehmî Hüsâm Dede'dir. Şiirlerinde Fehmî mahlasına kullandı. Dervîş Efendi adında bir zatın oğludur. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osmân Salâhaddîn Dede'ye intisap etti. Bilahare adı geçen dergahta müdîr-i umûr oldu. 1330/1012 senesinde İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Câmii avlusuna defnedildi.

Bir Mevlevî dedesi olan Fehmî Hüsâm Dede'nin müretteb bir Dîvân'ı olduğunu fakat bu Dîvân'ın akrabalarının elinde kaybolduğunu İbnü'l-Emin bildirmektedir.

İbnü'l-Emin'e göre latifeci, güzel konuşan, güzel huylu, şiir ve musikiden iyi derecede anlayan bir şahsiyetti. Müste'âr makamında bir ayin bestelemişti. Ustaca keman da çalmaktaydı (İnal 1988: 384).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Aç sîneni ey mihr-i vefâ nûr görünsün

Çâk eyle girîbânını billûr görünsün

Kaldır yüzünü hâlime bak merhamet eyle

Âhû gibi ol dîde-i mahmûr görünsün

Bir Şarkısından

Meftûn edeli Hak beni hüsnündeki âna

Atf-ı nazar etmem çemenistân-ı zamâna

Cevri felegin kaddimi döndürdi kemâna

Hûn-ı cigerim başladı gözden cereyâne

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 384.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEBÎB, Mehmed Lebîb Efendi, İstanbullud. 1789 - ö. 1867Doğum YeriGörüntüle
2BESÎM, Mehmed Besim Bey b. Ali Rızâ Efendid. 1862 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂRİS/ FÂRİSÎ, Sultan Osman-ı Sânî b. Sultan Ahmed-i Evveld. 1604 - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR, Beypazarlı Mehmedd. 1848? - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
5TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Doğum YılıGörüntüle
7BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Ölüm YılıGörüntüle
8RİF'AT, Hacı Memiş-zâded. 1844 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9CEYHUNÎ, Çördük Oğlu Ömerd. 1847 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10NAZÎFEDDÎN/NAZÎF, Şeyh Mehmed Nizâmî Nazîfeddin Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
11TIRSÎ, Abdurrahimd. ? - ö. 1519-1527?MeslekGörüntüle
12KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
13MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED EFENDİ, Bosnalıd. ? - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYDAR, Ali Haydar Efendi, İstanbullud. 1837 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
17MUSÎB MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1754Madde AdıGörüntüle
18MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Madde AdıGörüntüle