FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Dede

(d. 1265/1848 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1265/1848 tarihinde doğdu. Asıl adı Fehmî Hüsâm Dede'dir. Şiirlerinde Fehmî mahlasına kullandı. Dervîş Efendi adında bir zatın oğludur. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osmân Salâhaddîn Dede'ye intisap etti. Bilahare adı geçen dergahta müdîr-i umûr oldu. 1330/1012 senesinde İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Câmii avlusuna defnedildi.

Bir Mevlevî dedesi olan Fehmî Hüsâm Dede'nin müretteb bir Dîvân'ı olduğunu fakat bu Dîvân'ın akrabalarının elinde kaybolduğunu İbnü'l-Emin bildirmektedir.

İbnü'l-Emin'e göre latifeci, güzel konuşan, güzel huylu, şiir ve musikiden iyi derecede anlayan bir şahsiyetti. Müste'âr makamında bir ayin bestelemişti. Ustaca keman da çalmaktaydı (İnal 1988: 384).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Aç sîneni ey mihr-i vefâ nûr görünsün

Çâk eyle girîbânını billûr görünsün

Kaldır yüzünü hâlime bak merhamet eyle

Âhû gibi ol dîde-i mahmûr görünsün

Bir Şarkısından

Meftûn edeli Hak beni hüsnündeki âna

Atf-ı nazar etmem çemenistân-ı zamâna

Cevri felegin kaddimi döndürdi kemâna

Hûn-ı cigerim başladı gözden cereyâne

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 384.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂNİŞ/DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
2ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YeriGörüntüle
3Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
5NÂCÎ, Müftî-zâde/Za'îm-zâde Nâcî Kâsım Efendid. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7EDHEM, Kadı-zâde Edhem Efendid. 1851 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8YÛSUF, Yûsuf Seryâmî, Abduşüküroğlud. 1840 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎB, Halîl Edîb Beyd. 1863 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10HAYYÂT VEHBÎ, Erzincanlı Terzi Babad. 1776 veya 1781 - ö. 1848MeslekGörüntüle
11ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569MeslekGörüntüle
12YAHYÂ EFENDİ, Yahyâ Efendi Bin Şeyh Mevlevî Osman Çelebi Efendid. ? - ö. 1767-68MeslekGörüntüle
13EŞREF, İstanbullud. ? - ö. 1848 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMİL PAŞA, Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşad. 1832 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÜRKATÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞÂHİDÎ, Mısırlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FEDÂ’Î, Alî Bâlî Çelebîd. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle