SUN'Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’nde verilenlerle sınırlıdır. Garîbî onun nazik tabiatlı, zeki, hoş sohbet ve yakışıklı bir yiğit olduğundan bahsederek, İstanbul’un ileri gelenlerinden Mevâlî Mes’ûd oğlu olarak tanındığını belirtmektedir. Necâtî’nin öğrencisi olup Dîvân sahibi bir şairdir. Rivayete göre, Necâtî’nin kendi şiirini tarif ederken “Hâs u âm dillerinde hiç darbü’l-mesel kalmamışdır ki men anı dâhil-i dîvân itmemiş olam.” diyerek övünmesi üzerine kendisine “Gerçekten öyle midir?” diye sorulunca Sun’î Çelebi “Bir mısra kalmışdur ki henüz tab’-ı şerîflerine hâtır-nişân olmamışdur.” cevabını vermiştir. Necâtî Bey, Çelebi’nin bu sözüne kızarak “Hezeyân söyleme, söyle görelüm ne kalmışdur?” deyince önce ondan korkmuş, sonra “Kendü bokun yi ki tîz kudurasın mısra’ı meşhûrdur ve darbü’l-mesel sizün dîvânunuzda yokdur, eksikligümüze kalmasın.” demiştir. Bunun üzerine Necâtî de “Şimdiye değin menüm şâgirdüm idün, bu günden sonra üstâdumsın.” cümlesiyle onu üstat kabul etmiştir (Babacan 2010: 84). 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 22.12.2018
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nâ-gâh işitdi Sun’î-i bî-çâre rıhletin

Târih didi fevtine gitdi Necâtî âh 

(Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 84.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
2İZZET, Benli-zâde (Beylikçi) Mehmed Beyd. ? - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YeriGörüntüle
4Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Benli-zâde (Beylikçi) Mehmed Beyd. ? - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YılıGörüntüle
7Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, Benli-zâde (Beylikçi) Mehmed Beyd. ? - ö. 1809Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İZZET, Benli-zâde (Beylikçi) Mehmed Beyd. ? - ö. 1809Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ali Kemal Balkanlıd. 1900 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle
14İZZET, Benli-zâde (Beylikçi) Mehmed Beyd. ? - ö. 1809Madde AdıGörüntüle
15ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Madde AdıGörüntüle