SUN'Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’nde verilenlerle sınırlıdır. Garîbî onun nazik tabiatlı, zeki, hoş sohbet ve yakışıklı bir yiğit olduğundan bahsederek, İstanbul’un ileri gelenlerinden Mevâlî Mes’ûd oğlu olarak tanındığını belirtmektedir. Necâtî’nin öğrencisi olup Dîvân sahibi bir şairdir. Rivayete göre, Necâtî’nin kendi şiirini tarif ederken “Hâs u âm dillerinde hiç darbü’l-mesel kalmamışdır ki men anı dâhil-i dîvân itmemiş olam.” diyerek övünmesi üzerine kendisine “Gerçekten öyle midir?” diye sorulunca Sun’î Çelebi “Bir mısra kalmışdur ki henüz tab’-ı şerîflerine hâtır-nişân olmamışdur.” cevabını vermiştir. Necâtî Bey, Çelebi’nin bu sözüne kızarak “Hezeyân söyleme, söyle görelüm ne kalmışdur?” deyince önce ondan korkmuş, sonra “Kendü bokun yi ki tîz kudurasın mısra’ı meşhûrdur ve darbü’l-mesel sizün dîvânunuzda yokdur, eksikligümüze kalmasın.” demiştir. Bunun üzerine Necâtî de “Şimdiye değin menüm şâgirdüm idün, bu günden sonra üstâdumsın.” cümlesiyle onu üstat kabul etmiştir (Babacan 2010: 84). 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 22.12.2018
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nâ-gâh işitdi Sun’î-i bî-çâre rıhletin

Târih didi fevtine gitdi Necâtî âh 

(Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 84.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Doğum YeriGörüntüle
3SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YeriGörüntüle
4Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Doğum YılıGörüntüle
6SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YılıGörüntüle
7Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Ölüm YılıGörüntüle
9SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Ölüm YılıGörüntüle
10Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ebru Öztayland. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Madde AdıGörüntüle
15SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Madde AdıGörüntüle