Şevket (Mehmed)

Şevket
(d. 1861 / ö. 1337/1918-19)
Şâir
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Şevket mahlasını kullanan şâirin asıl adı Mehmed olup 1278/1861-62 yılında Urfa’da doğmuştur. Neccâr-zâde ailesinden olup babası Eyüp Ağa’dır. İlk eğitimini kendisi de şair olan ağabeyi Hikmet’in yanında almaya başlamış ve Şevket mahlasını da ağabeyi vermiştir. Daha sonra eğitimine Hasan Paşa ve Halîlü’r-Rahmân Medreselerinde devam etmiştir. Şair, Abbâs Vâsık Efendi, Halil Hoca ve Hacı Mustafa Hâfız gibi dönemin ileri gelen hocalarından Arapça ve diğer İslâmî ilimleri öğrenmiştir (Alpay, 1986:2017). Kaynaklarda hiç evlenmediği, Hasan Paşa ve Mevlid-i Halil Câmilerinde edebiyat dersi verdiği, buralarda vakit geçirmekten, dost meclislerinde şiir okumaktan zevk aldığı, derviş-meşrep biri olduğundan bahsedilir. Şair, 1337/1918-19 yılında Urfa’da çok sevdiği Dergah’ta vefat etmiştir. Harrankapı Mezarlığı’na defnedilmiştir (Karahan, 1991:9-24).

Kaynaklarda 300 kadar şiiri olduğu aktarılsa da günümüze 170 şiiri gelmiştir. Şairin Divan, Kuru Kafa ve Molla Ömer Dağı adlı bilinen üç eseri vardır. Kuru Kafa adlı eseri manzum ve mensur karışık olup 55 sayfadan ibaret küçük bir eserdir. Şiirleri A. Karahan tarafından yayınlanmıştır. Şevket, 19. Asırda klasik şiir zevkini taşrada devam ettiren şairlerdendir. Dönemine göre üslup bakımından başarılı bir şair olup şiirlerinde aldığı eğitimin etkisiyle de edebiyata dair unsurları başarıyla kullanır. Şiirlerinde dinî konulara ağırlık vermiş, Klasik şiirde yer alan dinî şahsiyetler hakkında şiirler kaleme almıştır. Hz. Hüseyin İçin yazdığı mersiyesi duygu yönü ağır basan bir şiirdir. Sade bir dil kullanmış olsa da Arapça ve Farsçanın da etkileri görülür (Karahan, 1991:9-24).

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa: Dal Yay.

İslamoğlu, Abdülmecit (2018). "Mehmed Şevket ve Şiirlerinde Peygamber Sevgisi". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (41): 200-216.

Karahan, Abdulkadir (1991). Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri. Ankara: Semih Ofset ve Matbaacılık Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KENAN BOZKURT
Yayın Tarihi: 22.04.2019
Güncelleme Tarihi: 16.12.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Divan? / ??Şiir
Kuru Kafa? / ??Şiir
Molla Ömer Dağı? / ??Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMUT, Mahmut Küçükaydınd. 04.03.1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İNSANÎ, Sinan Karakaşd. 15.05.1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÜKRÎ, Muhammed Şükrî Efendid. 1881 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
4AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mustafa Reşitd. 1861 - ö. 7 Eylül 1936Doğum YılıGörüntüle
6Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Doğum YılıGörüntüle
7AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mustafa Reşitd. 1861 - ö. 7 Eylül 1936Ölüm YılıGörüntüle
9Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Ölüm YılıGörüntüle
10AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mustafa Reşitd. 1861 - ö. 7 Eylül 1936MeslekGörüntüle
12Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933MeslekGörüntüle
13AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mustafa Reşitd. 1861 - ö. 7 Eylül 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mustafa Reşitd. 1861 - ö. 7 Eylül 1936Madde AdıGörüntüle
18Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Madde AdıGörüntüle