Şevket (Mehmed)

Şevket
(d. 1861 / ö. 1337/1918-19)
Şâir
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Şevket mahlasını kullanan şâirin asıl adı Mehmed olup 1278/1861-62 yılında Urfa’da doğmuştur. Neccâr-zâde ailesinden olup babası Eyüp Ağa’dır. İlk eğitimini kendisi de şair olan ağabeyi Hikmet’in yanında almaya başlamış ve Şevket mahlasını da ağabeyi vermiştir. Daha sonra eğitimine Hasan Paşa ve Halîlü’r-Rahmân Medreselerinde devam etmiştir. Şair, Abbâs Vâsık Efendi, Halil Hoca ve Hacı Mustafa Hâfız gibi dönemin ileri gelen hocalarından Arapça ve diğer İslâmî ilimleri öğrenmiştir (Alpay, 1986:2017). Kaynaklarda hiç evlenmediği, Hasan Paşa ve Mevlid-i Halil Câmilerinde edebiyat dersi verdiği, buralarda vakit geçirmekten, dost meclislerinde şiir okumaktan zevk aldığı, derviş-meşrep biri olduğundan bahsedilir. Şair, 1337/1918-19 yılında Urfa’da çok sevdiği Dergah’ta vefat etmiştir. Harrankapı Mezarlığı’na defnedilmiştir (Karahan, 1991:9-24).

Kaynaklarda 300 kadar şiiri olduğu aktarılsa da günümüze 170 şiiri gelmiştir. Şairin Divan, Kuru Kafa ve Molla Ömer Dağı adlı bilinen üç eseri vardır. Kuru Kafa adlı eseri manzum ve mensur karışık olup 55 sayfadan ibaret küçük bir eserdir. Şiirleri A. Karahan tarafından yayınlanmıştır. Şevket, 19. Asırda klasik şiir zevkini taşrada devam ettiren şairlerdendir. Dönemine göre üslup bakımından başarılı bir şair olup şiirlerinde aldığı eğitimin etkisiyle de edebiyata dair unsurları başarıyla kullanır. Şiirlerinde dinî konulara ağırlık vermiş, Klasik şiirde yer alan dinî şahsiyetler hakkında şiirler kaleme almıştır. Hz. Hüseyin İçin yazdığı mersiyesi duygu yönü ağır basan bir şiirdir. Sade bir dil kullanmış olsa da Arapça ve Farsçanın da etkileri görülür (Karahan, 1991:9-24).

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa: Dal Yay.

İslamoğlu, Abdülmecit (2018). "Mehmed Şevket ve Şiirlerinde Peygamber Sevgisi". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (41): 200-216.

Karahan, Abdulkadir (1991). Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri. Ankara: Semih Ofset ve Matbaacılık Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KENAN BOZKURT
Yayın Tarihi: 22.04.2019
Güncelleme Tarihi: 16.12.2021

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Divan? / ??Şiir
Kuru Kafa? / ??Şiir
Molla Ömer Dağı? / ??Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BALI, Hakan Güleçd. 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CUMA/DEVRANî/DER DEVRANÎ/BU DEVRANî, Cuma Azbayd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Seyyid Ahmet Kayad. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
5Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Doğum YılıGörüntüle
6AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Ölüm YılıGörüntüle
8Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Ölüm YılıGörüntüle
9AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926MeslekGörüntüle
11Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933MeslekGörüntüle
12AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHİRÎ, Tahird. 1861 - ö. 1926Madde AdıGörüntüle
17Örikağasızade Hasan Sırrıd. 9 Ocak 1861 - ö. 1933Madde AdıGörüntüle
18AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Madde AdıGörüntüle