ŞEVKET, Şevket Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Maraşlıdır. Divân-ı hümâyun katibi oldu. Mevlevi tarikatına mensuptu. Sicill-i Osmanî adlı kaynakta şairin 1850’li yıllarda vefat ettiğini belirtilmektedir (Akbayar 1996: 1593).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifti, Ömer (hzl.) (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 219117/h/metin.pdf. [erişim tarihi: 07.05.15].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 27.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Olurken hançer-i ebrûları hep kasd-ı cân üzre

Ne hasretdir kılıç asmış o sîmîn-ten miyân üzre

Ruh-ı zîbâsını taklîd ider bedr-i felek-pîrâ

Meh-i nev meşk ider ebrûsu resmin âsumân üzre

Görünce âteşîn rûy-ı arak-nâkı nezâketle

Ne hikmetdir didem olmuş anâsır iktırân üzre

Turur tabur-ı müjgânı cünûd-ı aklı yağmaya

O bir tîr-i sitemdir Şevketâ hâzır kemân üzre

Celâleddin Efendim kımme-i tâc-ı velâyetdir

Müreccahdır yanımda hâk-ı dergâh-ı cinân üzre

(Çifti, Ömer (hzl.) (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud, ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 219117/h/metin.pdf. [erişim tarihi: 07.05.15]. 250, 251.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Doğum YeriGörüntüle
2SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
3SEYFÎ, Ahmed Seyfî Beyd. ? - ö. 1620-21Doğum YeriGörüntüle
4Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Doğum YılıGörüntüle
5SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
6SEYFÎ, Ahmed Seyfî Beyd. ? - ö. 1620-21Doğum YılıGörüntüle
7Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Ölüm YılıGörüntüle
8SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Ölüm YılıGörüntüle
9SEYFÎ, Ahmed Seyfî Beyd. ? - ö. 1620-21Ölüm YılıGörüntüle
10Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019MeslekGörüntüle
11SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809MeslekGörüntüle
12SEYFÎ, Ahmed Seyfî Beyd. ? - ö. 1620-21MeslekGörüntüle
13Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEYFÎ, Ahmed Seyfî Beyd. ? - ö. 1620-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nuri Pakdild. 1934 - ö. 18 Ekim 2019Madde AdıGörüntüle
17SÜNBÜL-ZÂDE, Vehbî Mehmed Efendid. 1720-21 - ö. 1809Madde AdıGörüntüle
18SEYFÎ, Ahmed Seyfî Beyd. ? - ö. 1620-21Madde AdıGörüntüle