ŞEVKÎ, Ahmed Şevkî Efendi

(d. 1249/1832 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. 1249/1822 tarihinde İstanbulda doğdu. Sultan Süleyman Camii civarında bulunan okula devam etti. Üstün yeteneği ile dikkat çekti. Üç dört sene sonra Arapça ve Farça öğrendikten sonra 1264/1847 yılında ser-askeri odası mektupçuluğu memuriyeti görevine atandı. Bir mikdar şiiri vardır (Mehmed Süreyya 1890-97: 174; Fatîn 1271: 224; Kurnaz vd. 2001: 895).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Yine bir nev-civân aldı başımdan akl u îmânım

Siyâh gîsûları etdi beni Mecnûn u âvâre

Gece gündüz hayâli ile girmez çeşmime uyhu

N'ola bir kez terahhum eylese bu Şevki-i zâre

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 509.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN, Azîz-zâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Doğum YeriGörüntüle
2Haldun Derind. 1912 - ö. 12 Mart 2004Doğum YeriGörüntüle
3REFÎ'/SA'ÎD, Kâtib-zâde Mehmed Refî Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1769Doğum YeriGörüntüle
4RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896MeslekGörüntüle
11HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891MeslekGörüntüle
12SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891MeslekGörüntüle
13RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Madde AdıGörüntüle
17HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
18SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle