ŞEVKÎ, Hasan Tahsîn

(d. 1241/1825 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan Tahsîn olan Şevkî, 1241/1825'te İstanbul'da doğmuştur. Dîvân mukaddimesinde verdiği bilgilere göre, baba adı Muhammed'dir. Ailesi şimdiki Gürcistan sınırları içinde bulunan Ahıska'dan gelmiştir. Tezkirelerde adı zikredilmeyen Şevkî, Bayramî tarikatına müntesip bir şairdir. Teftiş-i Evkaf-ı Hümayun Mahkemesi’nde kâtiplik vazifesinde bulunmuştur. Vefat tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak Şevkî Dîvânı'nın tertip tarihi (1852) ve çeşitli sosyal ve siyasi olaylalarla ilgili olarak kaleme alınmış en son tarih manzumeleri (1853) düşünüldüğünde Şevkî’nin on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğine kadar yaşadığını varsaymak mümkündür.

Şevkî'nin bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Genellikle gazel ve tarih manzumelerinden oluşan Dîvân'da 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında yaşanan sosyal ve siyasi birçok hadisenin yansımalarını görmek mümkündür. Özellikle tarih manzumeleri, Abdülmecîd Han'ın tahta çıkışı (1839) başta olmak üzere 1853 Kırım Savaşı, 1847-1848'da yaşanan kolera salgını gibi birçok önemli hadiseyi kaydetmesi yönüyle öneme haizdir.

Şevkî, kendi şiir üslubunu nasihatçi bir hikemilik üzerine inşa etmiştir. Estetik kaygıların ön planda olmadığı tarih manzumeleri sayılmazsa özellikle gazel ve kasidelerinde, belki de tarikat ehli bir şair olmanın sonucu olarak nasihatçı bir tavır/üslup gözlemlenir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergâh Yay.

İsen, Mustafa, Muhsin Macit, Osman Horata, Filiz Kılıç ve İ. Hakkı Aksoyak (2005). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yay.

Şevkî Hasan Tahsin İstanbulî. Dîvân. Milli Kütüphane. 06 Mil Yz A 8857.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İSHAK TAŞDELEN
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Berây-ı Cülȗs-ı Hümâyȗn-ı ʿAbdülmecîd Han

Hazret-i ʿAbdülmecîd Han eyledi tahta cülûs

Şevket ü iclâl ile yâ Rabb ola ʿömrü mezîd

 

Şevkiyâ kıldı münâdîler bu târîhle nidâ

Oldu sultân ʿâleme mecd ile Han ʿAbdülmecîd (1255/1839-40)

(Şevkî Hasan Tahsin İstanbulî. Dîvân. vr 85b Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 8857.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Leyla Özlem Demird. 21 Kasım 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Talât Sait Halmand. 7 Temmuz 1931 - ö. 5 Aralık 2014Doğum YeriGörüntüle
3VÂKIF, Topuzlu-zâde Osmand. ? - ö. 1836Doğum YeriGörüntüle
4KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
5ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
6HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
7KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899MeslekGörüntüle
11ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885MeslekGörüntüle
12HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927MeslekGörüntüle
13KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
17ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Madde AdıGörüntüle