MEHMED NÛRÎ, İstanbullu

(d. 1257/1841 - ö. 1337/1919)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1257/1841 yılında İstanbul'da doğdu. Evkaf Nezâreti Vâridat Kalemi birinci mümeyyizlerinden İsmail Bey'in oğludur. Hâlid Efendi'nin kızı Hatice Hanım'la evliydi. Çocuğu olmamıştı. Arapça ve Farsçaya vakıftı. Sıbyan Mektebi'nde okuduktan ve cami derslerine devamdan sonra 1857 yılında Evkaf Nezareti Vâridat Odasına maaşsız olarak devama başladı. Bir süre sonra maaşa geçirildi. 1881 yılında Mülkiye mektebini bitirdi. Mülkiye'den mezun olduktan sonra 1882 yılında Molva kazası kaymakam vekilliğine, 1885'te Rıdvan, 1886'da Mutki, aynı yıl Ahlat, 1890'da Hizan, 1897'de Garzan kazaları kaymakamlıklarına; 1898'de Siirt Mutasarrıf Vekilliği'ne, 1902'de Sincar kazası kaymakamlığına getirildi. Bu görevde iken 1906 yıılnda emekliye sevkedildi. 1919 yılında emekli olarak oturmakta olduğu Edirne'de vefat etti.

Revnak adlı bir şiir mecmuası vardır, 1302 yılında 48 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Çankaya, Ali (Mücellidoğlu) (1968). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Nuri". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Nuri". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ziya Hanhand. 27 Mayıs 1906 - ö. 26 Temmuz 1977Doğum YeriGörüntüle
2RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NEŞÎT, İbrahîm Efendid. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
4KÂMİLÎ/HASAN, Hasand. 1841 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
5KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6ES'AD DEDE, Mehmed Es'ad Deded. 1841 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7ÂYETULLÂH BEYd. ? - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ ULVÎ BABA, Mehmed Ali Çerkeşîd. 1864? - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Remzid. 1871 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
10TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862MeslekGörüntüle
11DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876MeslekGörüntüle
12İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918MeslekGörüntüle
13VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45\'te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HUMO, Ömer Hazımd. ? - ö. 1880Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÜLAM HAYDAR (SEFİL HAYDAR)d. 1851 - ö. 1914?Madde AdıGörüntüle
17MERKEZ-ZÂDE ŞÜKRÜd. 1853 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
18TIFLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1659-1660Madde AdıGörüntüle