MEHMED NÛRÎ, İstanbullu

(d. 1257/1841 - ö. 1337/1919)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1257/1841 yılında İstanbul'da doğdu. Evkaf Nezâreti Vâridat Kalemi birinci mümeyyizlerinden İsmail Bey'in oğludur. Hâlid Efendi'nin kızı Hatice Hanım'la evliydi. Çocuğu olmamıştı. Arapça ve Farsçaya vakıftı. Sıbyan Mektebi'nde okuduktan ve cami derslerine devamdan sonra 1857 yılında Evkaf Nezareti Vâridat Odasına maaşsız olarak devama başladı. Bir süre sonra maaşa geçirildi. 1881 yılında Mülkiye mektebini bitirdi. Mülkiye'den mezun olduktan sonra 1882 yılında Molva kazası kaymakam vekilliğine, 1885'te Rıdvan, 1886'da Mutki, aynı yıl Ahlat, 1890'da Hizan, 1897'de Garzan kazaları kaymakamlıklarına; 1898'de Siirt Mutasarrıf Vekilliği'ne, 1902'de Sincar kazası kaymakamlığına getirildi. Bu görevde iken 1906 yıılnda emekliye sevkedildi. 1919 yılında emekli olarak oturmakta olduğu Edirne'de vefat etti.

Revnak adlı bir şiir mecmuası vardır, 1302 yılında 48 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Çankaya, Ali (Mücellidoğlu) (1968). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Nuri". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Nuri". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR, Cerrâh Şâkir Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'met-zâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YeriGörüntüle
3HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
4KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
5ABDURRAHMAN SÜREYYÂ, Mîrdûhî-zâded. 1841 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
6AŞIG/FENA, Fena Mirze Rehim Mirze Memmedbağıroğlud. 1841 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED ES'AD BEY, Pîrî-zâded. 1851 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
8MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSIM, Çeribaşı-zâde Mustafa Âsım Efendid. 1858 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
10Muhtar Körükçüd. 16 Kasım 1915 - ö. 5 Ocak 1985MeslekGörüntüle
11Ece Ayhand. 10 Eylül 1931 - ö. 12 Temmuz 2002MeslekGörüntüle
12NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884MeslekGörüntüle
13KÂNÎ, Mustafa Kânî Beyd. ? - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYREDDÎN PAŞA, Tunuslud. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÛSÂ KÂZIM EFENDİd. 1858-59 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmed Şem'îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VAHÎD, Abdülvahîd Efendid. ? - ö. 1715-16Madde AdıGörüntüle
18ÂMİDÎ, Rükneddin Muhammedd. ? - ö. 1218Madde AdıGörüntüle