SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1095/1684)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursalı müderris Zübâb Seyyid Ahmed Efendi, Seyyid Ali Efendi’nin oğludur. Zübâb lakabıyla meşhûr olmuştur. Büyük âlimlerin hizmetinde bulundu; İmâm-ı Sultânî Yûsuf Efendi’den mülâzemetle kırk akçe yevmiyeli bir medresede çalıştı.

1075 Rebîülevvelinde/Eylül-Ekim 1664 Kazıklı-zâde Ahmed Efendi yerine Bursa’da Çendik Medresesi müderrisliğine getirildi. Bundan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmaya devam etti. 1079 Recebinde/Aralık 1668-Ocak 1669 Hâcı Ömer-zâde İbrâhîm Efendi yerine Lala Şahin Paşa Medresesi’ne getirildi. 1085 Zilkadesinde/Ocak-Şubat 1675 İznik’te Süleymân Paşa Medresesi’ne tayin oldu. 1092 Zilkadesinde/Kasım-Aralık 1681 Bıçakcı-zâde Mustafa Efendi yerine Sultân Orhan Medresesi’ne getirildi. IV. Mehmed devri âlimlerinden olan Ahmed Efendi, 1095 Rebîülevvelinde/Şubat-Mart 1684 vefat etti. Kabri memleketi Bursa’da Deveciler Kabristanı’ndadır. 

Zübâb Ahmed Efendi iyi kalpli, iyi niyetli ve gönlü sevgi dolu bir kişi olarak bilinirdi. Şiirlerinde Seydî mahlasını kullanırdı.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 462.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 511.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET KORKUT ÇEÇEN
Yayın Tarihi: 12.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Turre-i tarrârına yakın iletme şâneyi

Başları çokdur o şâyed ahz ider ağzıyla tel

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 462).

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Doğum YeriGörüntüle
3HASÎB, Mü'min-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1752-53Doğum YeriGörüntüle
4Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Doğum YılıGörüntüle
6HASÎB, Mü'min-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1752-53Doğum YılıGörüntüle
7Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Ölüm YılıGörüntüle
9HASÎB, Mü'min-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1752-53Ölüm YılıGörüntüle
10Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730MeslekGörüntüle
12HASÎB, Mü'min-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1752-53MeslekGörüntüle
13Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASÎB, Mü'min-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1752-53Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BELÎĞ, İsmâil (Bursalı)d. 1668 - ö. 1730Madde AdıGörüntüle
18HASÎB, Mü'min-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1752-53Madde AdıGörüntüle