SEYDÎ, Zübâb Seyyid Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1095/1684)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursalı müderris Zübâb Seyyid Ahmed Efendi, Seyyid Ali Efendi’nin oğludur. Zübâb lakabıyla meşhûr olmuştur. Büyük âlimlerin hizmetinde bulundu; İmâm-ı Sultânî Yûsuf Efendi’den mülâzemetle kırk akçe yevmiyeli bir medresede çalıştı.

1075 Rebîülevvelinde/Eylül-Ekim 1664 Kazıklı-zâde Ahmed Efendi yerine Bursa’da Çendik Medresesi müderrisliğine getirildi. Bundan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmaya devam etti. 1079 Recebinde/Aralık 1668-Ocak 1669 Hâcı Ömer-zâde İbrâhîm Efendi yerine Lala Şahin Paşa Medresesi’ne getirildi. 1085 Zilkadesinde/Ocak-Şubat 1675 İznik’te Süleymân Paşa Medresesi’ne tayin oldu. 1092 Zilkadesinde/Kasım-Aralık 1681 Bıçakcı-zâde Mustafa Efendi yerine Sultân Orhan Medresesi’ne getirildi. IV. Mehmed devri âlimlerinden olan Ahmed Efendi, 1095 Rebîülevvelinde/Şubat-Mart 1684 vefat etti. Kabri memleketi Bursa’da Deveciler Kabristanı’ndadır. 

Zübâb Ahmed Efendi iyi kalpli, iyi niyetli ve gönlü sevgi dolu bir kişi olarak bilinirdi. Şiirlerinde Seydî mahlasını kullanırdı.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 462.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 511.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET KORKUT ÇEÇEN
Yayın Tarihi: 12.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Turre-i tarrârına yakın iletme şâneyi

Başları çokdur o şâyed ahz ider ağzıyla tel

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 462).

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
2ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Doğum YeriGörüntüle
3ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832Doğum YılıGörüntüle
5ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Doğum YılıGörüntüle
6ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832Ölüm YılıGörüntüle
8ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Ölüm YılıGörüntüle
9ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832MeslekGörüntüle
11ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83MeslekGörüntüle
12ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gazzî-zâde Şeyh Abdüllatîf Efendid. 1776? - ö. 1832Madde AdıGörüntüle
17ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Madde AdıGörüntüle
18ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle