ŞEYHÎ/ŞEVKÎ, Mehmet Şeyhî

(d. 1815 / ö. ?)
mutasavvıf şair
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmet Şeyhî tahminen 1815'te Kırşehir Mucur'a bağlı Geycek köyünde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi net olarak bilinmemekle birlikte ilk çocuğunun doğum tarihi esas alınarak yaklaşık 1815'te doğduğu tahmin edilmektedir. Ailesi Hocalar lakabıyla tanınmaktadır. Babası Ömer Koca'dır. Şair Mucur'a bağlı Kurugöl köyünden Esma Hanım'la evlenmiştir. Beş oğlu, bir kızı vardır (Bulut 1983: 37; Özcan 2012: 63-64). 

Mehmet Şeyhî, Halvetî tarikatına mensuptur. Halvetîliğin Çerkeşiye kolu kurucusu Şeyh Mustafa Çerkeşî'ye bağlanarak tarikate girmiştir. Bu süreçte medrese eğitimi almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Geycek köyüne yerleşmiş ve evinin bir kısmını kütüphane olarak düzenlemiştir. Ölene kadar burada eğitim ve tarikat faaliyetleri yürütmüştür. Kütüphanesinde bulunan çok sayıdaki kitap bir Kuran kursuna bağışlanmış ancak bu kitaplar kaybolmuştur. Şiirlerinin bulunduğu divanın bir nüshası da kaybolan kitapları arasındadır (Özcan 2012: 64). Şairin vefat tarihiyle ilgili tam bir bilgi yoktur. Mezarı Geycek köyünde bulunan evinin bahçesindedir.

Mehmet Şeyhî'nin sanatı ve edebî kişiliğine dair bilgiler Kitab-ı Şeyhiyâ adlı divanında bulunmaktadır. Bu divan esas alınarak onun bir tasavvuf şairi olduğu, çok sayıda şiir yazdığı, şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullandığı söylenebilir. Divanın iki nüshası vardır. Bunlardan biri, Vahit Bulut'un Kırşehirli Halk Ozanları adlı kitabında bahsettiği nüshadır. Bulut, eserin İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde kayıtlı olduğunu bildirmiştir ancak konu hakkında çalışan araştırmacılar bu nüshaya ulaşamamıştır (Kırımhan 1995: 217). Vahit Bulut'un hazırladığı çalışmada, şairin kaybolan bu divandaki şiirlerinde genellikle dinî ve tasavvufî temalara ağırlık verdiği, tarikatları övücü nitelikte şiirler yazdığı yer alır. Divanda Abdülkadir Geylanî, Seyyit Ahmet Bedevî, Emir Sultan, Mevlana, Sâdî gibi tasavvuf büyükleri için yazılmış şiirler bulunmaktadır. Divandaki şiirlerinde 204 kez Şeyhî ve 119 kez de Şevkî mahlasını kullanmıştır (Bulut 1983: 37).

Bulut'un eserinde Mehmet Şeyhî'nin "Uyan Gözlerim" adlı şiiri örnek verilmiştir. Tasavvuf temalı bu şiirde şair kendi nefsine seslenmiştir. Seher vaktine uyanık olan canlıların Hakk'a ulaşabileceğine inanmaktadır. Bu vakitte uykuda olanların gafil ve asi kullar olduğunu dile getirerek ilâhi aşka ulaşmak isteyenlerin seher vaktinin feyz ve bereketinden faydalanması gerektiğini söylemiştir (Bulut 1983: 38).

Divanın ikinci nüshası ise Hidayet Özcan tarafından bulunmuştur. Mihrâbiyesinde “Haza Kitâb-ı Şeyhiyâ” yazan eserde, baştaki ve sondaki şiirler yarım olmak üzere 317 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin 29’u münacat, 21’i na’t, 35’i ise şeyhlik-dervişlik üzerinedir. Şair bu kişilerde olması gereken vasıfları şiir yoluyla izah etmiştir. Divanda şairin kendi şeyhi Şeyh Mustafa için yazdığı şiirler dışında Şeyh Şaban-ı Veli, Mevlana, Seyyid Ahmet er-Rifaî, Seyyid Ahmet Bedevî, ve Hazret-i Sadi için de birer şiir yer almaktadır. Aruz vezniyle yazılan şiirlerin dili anlaşılır ve açıktır. Şiirlerde ayet, hadis ve atasözlerine yer veren Mehmet Şeyhî, kelime seçimi konusunda özenli davranmıştır (Özcan 2012: 65-69).

Kaynakça

Bulut, H. Vahit (1983). Kırşehir Halk Ozanları. Ankara: Filiz Yay.

Kırımhan, Nazan (1995). XIX. Yüzyılda Yaşamış Kırşehirli Âşıklar ve Âşık Said. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Özcan, Hidayet (2012). "Şeyhî/Şevkî Mehmet Efendi'nin Kitâb-ı Şeyhiyâ'sında Şeyhlik ve Dervişlik Üzerine". I. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu Bildirileri. C. 2. Kastamonu. 63- 86.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ÖZLEM DAĞDELEN
Yayın Tarihi: 06.06.2019
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Divan- / --Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KADİR BABA, Kadir Kartald. 1932 - ö. 25.05.2001Doğum YeriGörüntüle
2Nail Tand. 10 Aralık 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MARİF/PERVAZÎ, Marif Balcıd. 20.12.1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
5MUHLİS, Hasırî-zâde Muhlis Efendid. 1815-16 - ö. 1852-53\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6CELÂLÎd. 1815 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
7ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
8MUHLİS, Hasırî-zâde Muhlis Efendid. 1815-16 - ö. 1852-53\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9CELÂLÎd. 1815 - ö. 1863Ölüm YılıGörüntüle
10ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860MeslekGörüntüle
11MUHLİS, Hasırî-zâde Muhlis Efendid. 1815-16 - ö. 1852-53\'ten sonraMeslekGörüntüle
12CELÂLÎd. 1815 - ö. 1863MeslekGörüntüle
13ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHLİS, Hasırî-zâde Muhlis Efendid. 1815-16 - ö. 1852-53\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CELÂLÎd. 1815 - ö. 1863Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞAMİLÎ, Şamild. 1815 - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
17MUHLİS, Hasırî-zâde Muhlis Efendid. 1815-16 - ö. 1852-53\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
18CELÂLÎd. 1815 - ö. 1863Madde AdıGörüntüle