ŞEREF, Mehmed Şeref

(d. 1234/1815 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1234 /1815 yılında İstanbul'da doğdu. 1253/1837 yılında evkaf kâtibi oldu. 1262/1845 yılında hocalık rütbesine yükseldi. 1267/1850 yılında Hazine yazı işleri kâtipleri sınıfına dâhil oldu ve Fatîn Tezkiresi'nin basılmasından önce 1271/1854 yılında dîvân kitâbeti hizmetiyle Rumeli tarafına gitti. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Şiirin mazmunlarına aşina bir şair idi. Bir mikdar şiiri vardır (Fatîn 1271: 213).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cândan tenhâ dilermiş yâr vuslat-hâneyi

Hâne-i tenden çıkardum ben de ol bîganeyi

Firkat-i yâr ile âşık na'ş-ı bî-rûh oldığın

His idüp mürgan ser-i Mecnûn'da yapmış lâneyi

Eylemiş sûzân u giryân şem'i evvel aşkile

Eyleyen sûzân şevk-i şem ile pervâneyi

Şimdi hâkinden sebû-yı mey yapar üstâd-ı çarh

Doldururken bir zamân Cem zevk ile peymâneyi

Gâlibâ sevdâyı sarmış zülf-ı cânâna Şeref

Bend-i gîsûsında görmüşler dil-i dîvâneyi

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 213.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sevda Deniz K.d. 21 Nisan 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Doğum YılıGörüntüle
5SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
10SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859MeslekGörüntüle
11SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?MeslekGörüntüle
12MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869MeslekGörüntüle
13SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜLEYMANd. 1814-1815 - ö. 1854-1859Madde AdıGörüntüle
17SÜLÜK/HÜSEYİN/SÜLÜK HÜSEYİN, Bozbıyık Hüseyind. 1815-1820? - ö. 1900?Madde AdıGörüntüle
18MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle