SEZÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Turak’tır. Edirnelidir. Hakkında çok az şey bilinen şairi sadece Sehî Tezkiresi’ndeki bilgilerle tanıyabiliyoruz. Diğer kaynaklardaki bilgilerin Sehî Bey’den nakil olduğu anlaşılmaktadır. Sarây-ı Hümâyûn kapıkullarından olan Sezâyî, Kanunî devri şairlerindendir. Sehî Bey, şairin gazellerini akıcı ve nefis bulmaktadır. Şiirlerinin çoğunun Cem Sultan’ın ve Cem Sa’dîsi gibi Cem Sultan çevresindekilerin şiirlerine yazılmış nazireler olması dikkat çekmektedir. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’i ve Pervâne Bey Mecmuası’nda şiirleri yer almaktadır.

Kaynakça

Abdurrahman Hıbrî. Enîsü’l-Müsâmirîn. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. 451, vr. 79a.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2007). “Sezâî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 593.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 361a, 385b, 403b.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

 “Sezâyî” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 561.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Görelden Merve hakkiçün yüzün ehl-i safâ kıblem

 Kamusı işigün ma’bûd idinmişlerdür a kıblem

 Yolunda cân[ı] virmeyen dölek düşsün yüzi hâke

 Ki terk[i] vâcib olınca olur secde revâ kıblem

 Dil ü cân ile çün itdüm kaşun mihrâbına kâmet

 Yönüm bir yana dönersem ki döne bir yana kıblem

 Der-i dil-berde bi’llâhi baña gel Ka’be arz itme

 Senün hacc ise maksudun yiter zâhid bana kıblem

 Sezâyî devr-i vuslatda müyesser ola mı ol dem

 Görüp dîdârını yârun diyem hâ merhabâ kıblem

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013].1795.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Doğum YeriGörüntüle
2REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Doğum YeriGörüntüle
3Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Doğum YeriGörüntüle
4RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Doğum YılıGörüntüle
5REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Doğum YılıGörüntüle
6Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Doğum YılıGörüntüle
7RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Ölüm YılıGörüntüle
8REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Ölüm YılıGörüntüle
9Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RİF'ATÎ, Rif'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Madde AdıGörüntüle
14REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Madde AdıGörüntüle
15Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Madde AdıGörüntüle