SIDKÎ, Diyarbakırlı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakırlıdır. Tahsilini tamamladıktan sonra öğretmen olarak pek çok talebe yetiştirdi. 1780-1877 yılları arasında Urfa kapısı civarındaki bir okulda öğretmenlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 09.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Çemende jâle-rîz oldu gül-i zîbâ-yı istiğnâ
Şaşırdı bülbül-i nâşâdını sevdâ-yı istiğnâ


Hırâm itdikçe gülşende zarâfetle o gül-ruhsâr
Hacîl eyler gül ü servi kad-i bâlâ-yı istiğnâ

Hat-ı nev-hîz-i ruhsârın yazar menşûr-ı destûrun
Çeker perçemlerin unvânına tuğrâ-yı istiğnâ

Demâdem keşmekeştir yâr u agyâr ile ahvâlim
Kopardın başıma zâlim yaman gavgâ-yı istiğnâ

Açılmaz gonca-veş ol şehlevendim nâz-perverdim
Hicâb-âlûdedir ol dilber-i ra’nâ-yı istiğnâ

Çekildin inzivâya Sıdkîyâ uzlet-nişîn oldun
Yine güm-kerde oldu Kâf’da Ankâ-yı istiğnâ
(Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası. 375.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
2M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Doğum YeriGörüntüle
3CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Doğum YeriGörüntüle
4İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YılıGörüntüle
5M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Doğum YılıGörüntüle
6CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Doğum YılıGörüntüle
7İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Ölüm YılıGörüntüle
8M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Ölüm YılıGörüntüle
10İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
11M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939MeslekGörüntüle
12CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44MeslekGörüntüle
13İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle
17M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Madde AdıGörüntüle
18CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Madde AdıGörüntüle