SIDKÎ, Hekimhanlı

(d. ?/1795 - ö. ?/1850\'den sonra)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Sıdkî’nin 1795 yılında Malatya’ya bağlı Hekimhan’da doğduğu bilinmektedir. Hekimhan’ın tanınmış ailelerinden Garipağaoğuları’ndandır. Babası Mehmet Şerif Ağa’dır. Aile lakapları Garipağlar olarak bilinmektedir. Sıdkî’nin düzenli bir öğrenim görmediği ve Malatya'da küçük bir memurluk görevi yaptığı bilinir. Zaman zaman Sivas yöresine de uğradığı bilinen şairin 1850 yılından sonra öldüğü düşünülmektedir. Baki Yaşar Altınok şairin ölüm tarihini 1854 yılı olarak verir. Anadolu’da çok kullanılan mahlaslardan biri olan Sıdkî mahlasını kullanması, Hekimhanlı Sıdkî hakkında kesin bilgilere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Zira bu mahlası kullanan 8 farklı şair vardır. Cönk ve mecmualardaki Sıdkî mahlaslı şiirlerin tam olarak hangi Sıdkî’ye ait olduğunun kesin olarak bilinememesi bilgi karışıklığına yol açmaktadır. Bu konu hakkında araştırma yapan kişilerin, Sıdkî mahlaslı şiirleri, genellikle kendi yörelerindeki Sıdkî’lere atfettmeleri de bu durumu daha karmaşık hâle getirmektedir. 

Yakın zamanda Kadri Hüsnü Yılmaz tarafından 18. yüzyılda yaşayan Sıdkî mahlaslı bir şaire ait Kitâbu’l-Aktâb adlı cifr konulu bir manzum eser tespit edilip yayınlanmıştır (Yılmaz 2020:98). Ancak bu eserin Hekimhanlı Sıdkî’ye mi yoksa o dönemde yaşamış aynı mahlaslı başka bir şaire mi ait olduğu tam olarak bilinememektedir.

Kaynakça

Altınok, Baki Yaşa (2013). Sıdki Baba Divanı. Ankara: Sistem Ofset Yay.

https://malatyahaber.com/haber/sidki-baba-divani/ [erişim tarihi: 8.11.2020].

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/ozen.pdf [erişim tarihi: 13.02.2015].

Kazancı, Osman, Mehmet Yardımcı (1993). Hekimhan Folkloru ve Hekimhanlı Şairler. Malatya: Açıksöz Yay.

Özen, Kutlu (1991). “Cönklerde Geçen Sıtkı Tapşırmalı Şiirler”, Erciyes. Şubat. 158: 20-22.

Yardımcı, Mehmet (2000). Hekimhanlı Esîrî. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Yılmaz, Hüseyin Kadri (2020). “Cifre Dair Resimli, İlginç Bir Manzum Eser: Kitâbu’l-Aktâb”. KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (1): 93-132.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: NESİBE YAZGAN USLU
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ramazan Gökalp Arkınd. 21 Ağustos 1914 - ö. 26 Ocak 2011Doğum YeriGörüntüle
2İDRAKÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÖZLEMİ, Ali Seydi Adıgüzeld. 01.01.1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN FEHMÎd. 1795-96 - ö. 1880-81Doğum YılıGörüntüle
5HAVVA BACId. 1795 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÖHRETÎ, Şerifd. 1795 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
7HASAN FEHMÎd. 1795-96 - ö. 1880-81Ölüm YılıGörüntüle
8HAVVA BACId. 1795 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÖHRETÎ, Şerifd. 1795 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN FEHMÎd. 1795-96 - ö. 1880-81MeslekGörüntüle
11HAVVA BACId. 1795 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞÖHRETÎ, Şerifd. 1795 - ö. 1860MeslekGörüntüle
13HASAN FEHMÎd. 1795-96 - ö. 1880-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAVVA BACId. 1795 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÖHRETÎ, Şerifd. 1795 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN FEHMÎd. 1795-96 - ö. 1880-81Madde AdıGörüntüle
17HAVVA BACId. 1795 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞÖHRETÎ, Şerifd. 1795 - ö. 1860Madde AdıGörüntüle