SIDKÎ (SITKÎ HATUN), Emetullah Kadın

(d. ?/? - ö. 1115/1703)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Emetullah Kadın'dır. Emetullah kelimesini Ümmetüllah veya Emrullah şeklinde de okuyan kaynaklar vardır. Emetullah, Sultan IV. Mehmed dönemi İstanbul kadısı olan Kametizâde Mehmet Efendi'nin kızıdır. Sıdkî Hanım’ın kız kardeşi Faize Fatma Hanım da kendisi gibi şairdir. İstanbul'da doğan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Himmet Efendi'den el alıp, Bayramiye tarikatına intisap etmiştir. Zihnî, Beyaniyye tarikatına mensup olduğunu belirtmektedir (1878:350). Sıdkî Hanım 1115 /1703’te İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Edirnekapı’da Emir Buharî civarında ve babası Kâmetizâde Mehmed Efendi’nin mezarına yakın bir yerdedir.

"Yiğit üsluplu" olarak değerlendirilen Emetullah Kadın'ın mürettep Dîvân'ı olduğu söylenmektedir. Şiirlerinde Sıdkî mahlasını kullandı. Şiirleri arasında gazel ve ilahilerin ağırlıkta olduğu görülür. Tasavvuf neçvesiyle şiirler söylediği bilinmektedir. Mutasavvıfâne manzumelerinden oluşan Mecmau’l-Ahyâr (Mecmuü’l-Ahbar) ve Gencine-i Envâr (Kenzü’l-Envâr) isimlerindeki eserleri basılmamıştır.

Kaynakça

Aynur, Hatice (2006). History of Turkey 3. Cambridge: Cambridge University.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. Ankara: Bizim Büro Yay.

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Hacıbeyzade Ahmed Muhtar (1311). Şair Hanımlarımız. İstanbul: Matbaa-i Safa ve Enver.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kızıltan, Mübeccel (1994). “Divan Özelliklerine Uyarak Şiir Yazan Kadın Şairler”. Sonbahar. 20-21: 104-162.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Zihni (1878). Meşâhîrü’n-Nisâ. İstanbul: Darü't-Tıbaatü'l-Amire.

Tamsöz, Bedihan (1994). Osmanlıdan Günümüze Kadın Şairler Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Yay.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul: Tefeyyüz Kitabevi.

Yıldız, Naciye (1987). Mutasavvıf Türk Kadın Şairleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK - PROF. DR. NACİYE YILDIZ
Yayın Tarihi: 11.05.2017
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Doğum YeriGörüntüle
2Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Doğum YeriGörüntüle
3NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
4Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Doğum YılıGörüntüle
5Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Doğum YılıGörüntüle
6NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
7Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Ölüm YılıGörüntüle
8Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Ölüm YılıGörüntüle
9NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
10Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Madde AdıGörüntüle
14Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Madde AdıGörüntüle
15NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle