DÂÎ, Derviş Dâî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Ayas Paşa’nın oğullarından Ahmed Bey’in dadısının oğludur. Derviş yaratılışlı, marifet sahibi bir kişidir. Aynı zamanda hattattır, sülüs ve nesih yazıda ustadır. Tuhfe-i Hattâtîn, ölüm tarihi tam olarak belli olmayan şairin, 970/1562 yılında hayatta olduğunu belirtir (İnal 1928: 201). 

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ahmed Beyin Vefatına Söylediği Şiir

Dirîg ol nev-cevânı bu cihândan

Ecel peyki irişüp kıldı da’vet


Tevekkül eyleyüp ol dem Hudâya

Fenâdan çün bekâya itdi rıhlet


Du’âlar idüp ana cân u dilden

Didüm târîh ola rûhına rahmet (926)

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 297.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
2VÂSIF, Seyyid İsmail Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1684-85Doğum YeriGörüntüle
3CEM SANCARd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
5VÂSIF, Seyyid İsmail Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1684-85Doğum YılıGörüntüle
6CEM SANCARd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8VÂSIF, Seyyid İsmail Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1684-85Ölüm YılıGörüntüle
9CEM SANCARd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899MeslekGörüntüle
11VÂSIF, Seyyid İsmail Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1684-85MeslekGörüntüle
12CEM SANCARd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂSIF, Seyyid İsmail Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1684-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEM SANCARd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
17VÂSIF, Seyyid İsmail Vâsıf Çelebid. ? - ö. 1684-85Madde AdıGörüntüle
18CEM SANCARd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle