SIHHATÎ, Abdüllatif Efendi

(d. ?/? - ö. 1104/1692-93)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdüllatif Efendi'dir. Tokat'ta doğdu. İstanbul'a gelerek yeniçeri ocağına katılmıştır. 1104/1692'de vefat etmiştir. Sicill-i Osmanî'nin, mahlasını Subhî diye yazması doğru değildir (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 3/220).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Pây-ı yâra düşmege agyârdan nevbet mi var

Sâyesinde nahl-i ümmîdün meger râhat mı var

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 207)

Gam degül üftâde olmak Sıhhatî ol şûha lîk

Pây-ı yâra düşmege agyârdan nevbet mi var

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 345)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
2AYDIN ALİ, Ali Söyleyend. 1928 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
4SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5AYDIN ALİ, Ali Söyleyend. 1928 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8AYDIN ALİ, Ali Söyleyend. 1928 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873MeslekGörüntüle
11AYDIN ALİ, Ali Söyleyend. 1928 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYDIN ALİ, Ali Söyleyend. 1928 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
17AYDIN ALİ, Ali Söyleyend. 1928 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle