SİNÂN

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sinân Germiyanlı (Kütahya)’dır. Onun hakkında bilgi veren tek kaynak Mecdî’nin Hadâyıku’ş-Şakâyık’ıdır. Mecdî, “Şair Sinân” olarak anıldığını belirttiği Sinân’ın ailesi ve doğum tarihi hakkında bilgi vermemiştir. Molla Hüsrev’in talebesi olduğuna işaret ettiği şairi, “kendisini ilme adamış, vaktini ilim yolunda harcayan bir kimse” olarak tanıtmıştır (Özcan 1989: 294). Tokat’taki Sultâniye Medresesi’nin ilk müderrisi olan Sinân, Tokat’ta müderrislik yaptıktan sonra Sahn-ı Semân medreselerinden birinin müderrisliğine getirilmiştir. Vikâye şerhi Sadrü’ş-Şer’iyye’ye bir Hâşiye yazmıştır. Mecdî’nin anlattığına göre Sultan II. Murâd, Sinân ile hemşehrisi Şeyhî'den hamse yazmalarını isteyerek onları imtihan etmiş, Sinân da yazdığı Hüsrev ü Şîrîn’den bin beyti padişaha sunmuş, çok beğenen padişah şaire sınırsız bağışta bulunmuştur. Bu ganimetle memleketine giderken yolda eşkiyalar tarafından soyulmuş, çok üzüldüğü bu olayın üstünden fazla zaman geçmeden ölmüştür. Sinânın, Ömer bin Mezîd’in Mecmû’atü’n-Nezâ’ir’inde bulunan şiiri Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde de aynen mevcuttur.

Kaynakça

Canpolat, Mustafa (hzl.) (1982). Ömer b. Mezîd, Mecmû’atü’n-Nezâ’ir. Ankara: TDK Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî . C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku’ş-Şakâik. C. 1. İstanbul: Çağrı Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 19.09.2013
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel 

Esîr ü bende-fermânı yana bir şâh-ı sultânun

Gönülden olmışam yârı urup terkin ser ü cânun

Aceb budur ki başumdan belâsı seyli aşupdur

Düşüpdür içüme dün gün yanar şevki odı anun

Ne cevherdür aceb la’lün ki hîç olmaz dürer peydâ

Meger kim vâkıfı Hak’dur yana ol sırr-ı pinhânun

Benüm kasdum durur dâyim senün şol nergis-i mestün

Beni kan agladur her dem senün şol la’l-i handânun

Saçınun küfrini sevdüm elümde ihtiyârum yok

Beni ma’zûr dut zâhid eger var ise îmânun

Karâr u sabr kalmadı göñülde zülf[i] ucından

Bu müşkildür ki ben kaldum gamında bu perîşânun

Bu resm ile ki sen kurdun kemân peyveste kaşundan

Münâsib gamzen okına Sinân’un cânı kurbânun

 (Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 1505.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHÎ SÂDIK, Mehemmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İbrahim Keskind. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nurdan Gürbilekd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AHÎ SÂDIK, Mehemmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İbrahim Keskind. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nurdan Gürbilekd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AHÎ SÂDIK, Mehemmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İbrahim Keskind. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nurdan Gürbilekd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AHÎ SÂDIK, Mehemmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11İbrahim Keskind. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nurdan Gürbilekd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13AHÎ SÂDIK, Mehemmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İbrahim Keskind. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurdan Gürbilekd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHÎ SÂDIK, Mehemmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İbrahim Keskind. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nurdan Gürbilekd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle