ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalı

(d. 1217/1802 - ö. 1281/1864)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802 yılında Kütahya'da doğdu. Hoca lakabıyla tanındı. Osmanlı matematikçilerinden Mustafa Paşa'nın babasıdır. İlk eğitimini Kütahya'da babasından aldı. Daha sonra eğitimini İstanbul'da İmam-zâde Es'ad Efendi'den tamamladı. 1835 yılında açılan ru'ûs sınavını kazandı. İstanbul müderrisliğine atandı. Bir yıl sonra Harbiye Mektebi Arapça öğretmenliğine getirildi. 1863 senesine kadar bu görevde kaldı. Harbiye Mektebi'nde "kitâbsız" lakabıyla meşhur oldu. Emekli olduktan bir yıl sonra 1864 yılında İstanbul'da vefat etti. Eyüp Sultan'da Abdülvedûd kabri yakınına defnedildi.

Mikyâsü'l-Lisân ve Kıstâsü'l-Beyân adlı bir eseri vardır. Ölümünden sonra yayımlanmıştır. Osmanlı lisanının özellikle sarf ve biraz da nahvine dair sağlam kuralların anlamını ihtiva eden ve devrinde kullanılan Türkçenin özellikleri üzerinde devrine göre genişçe durulan bu eser, İstanbul'da 1299 yılında 206 sayfa olarak basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdurrahman Fevzî Efendi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. I. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Abdurrahman Fevzî Efendi". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.03.2022

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Semih Günverd. 1917 - ö. 10 Ocak 2000Doğum YeriGörüntüle
2İsmail Fatih Ceyland. 20 Aralık 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMED-İ DÂ’Îd. ? - ö. 1421 ?Doğum YeriGörüntüle
4RAHMÎ, Harputlu Hoca Rahmî Efendid. 1802 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
5SEDAYÎ BABA, Pir Sedayîd. 1802 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Ölüm YılıGörüntüle
8RIFKÎ, Mahmûd Rıfkîd. ? - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, Osmân İzzet, Bursalıd. 1811 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ, Abdülmecid-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861MeslekGörüntüle
12İshâk-zâde, Mehmed Sâlih Zuhûrî Efendid. ? - ö. 1672MeslekGörüntüle
13FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEYNÎ, Zeyne’l-‘Âbidîn Kâtib-zâde Zeynî Efendid. ? - ö. 1602Madde AdıGörüntüle
17SÂDIK, Galatalıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYH EŞREF BİN AHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle