ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalı

(d. 1217/1802 - ö. 1281/1864)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802 yılında Kütahya'da doğdu. Hoca lakabıyla tanındı. Osmanlı matematikçilerinden Mustafa Paşa'nın babasıdır. İlk eğitimini Kütahya'da babasından aldı. Daha sonra eğitimini İstanbul'da İmam-zâde Es'ad Efendi'den tamamladı. 1835 yılında açılan ru'ûs sınavını kazandı. İstanbul müderrisliğine atandı. Bir yıl sonra Harbiye Mektebi Arapça öğretmenliğine getirildi. 1863 senesine kadar bu görevde kaldı. Harbiye Mektebi'nde "kitâbsız" lakabıyla meşhur oldu. Emekli olduktan bir yıl sonra 1864 yılında İstanbul'da vefat etti. Eyüp Sultan'da Abdülvedûd kabri yakınına defnedildi.

Mikyâsü'l-Lisân ve Kıstâsü'l-Beyân adlı bir eseri vardır. Ölümünden sonra yayımlanmıştır. Osmanlı lisanının özellikle sarf ve biraz da nahvine dair sağlam kuralların anlamını ihtiva eden ve devrinde kullanılan Türkçenin özellikleri üzerinde devrine göre genişçe durulan bu eser, İstanbul'da 1299 yılında 206 sayfa olarak basılmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2002). "Abdurrahman Fevzî Efendi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. I. Ankara: AKM Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Abdurrahman Fevzî Efendi". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.03.2022

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Rıza Tekin Uğureld. 14 Ocak 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ARGUN/ERGUN, Celâleddîn Argun/Ergun, Celâl Argun/Ergund. ? - ö. 1373-74Doğum YeriGörüntüle
4KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂLİM, Müderris-zâde Mehmed Âlim Efendid. 1802 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6LÜZÛMÎ, Besnilid. 1802 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
8ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
9RIFKÎ, Mahmûd Rıfkîd. ? - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
10İSHÂK, Ebûishâk-zâde İshâk Efendid. 1678-79 - ö. 1734MeslekGörüntüle
11HÂZIM, Nefesî-zâde Seyyid Mehmed Aziz Efendid. 1680-81 - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
12ES'AD, Meşaleci-zâde Es'ad Beyd. ? - ö. 1793-94MeslekGörüntüle
13RİF'AT, Hacı Memiş-zâded. 1844 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECÂTÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hoşyâr Kadınefendid. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AYŞÎ, Dervîş Mehmed Ayşîd. ? - ö. 1650-1651Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAMDULLAH/KEMTERÎ/BÜRYANÎ, Hamdullah Aykutd. 1926 - ö. 07.11.1990Madde AdıGörüntüle