SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendi

(d. ?/? - ö. Rebiülahir 1039/Kasım-Aralık 1629)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Sinan'dır. Halk arasında Şeyh Sinan olarak tanındı. Edirne'ye bağlı Ergene'de kimi kaynaklara göre de Uzunköprü'de dünyaya geldi (Kurnaz 2001: 454 ). Öğrenimini tamamladıktan sonra önce mülâzım, sonra müderris oldu. 1011/1602-03'te Edirne Üç Şerefeli Camii'nde müderris iken Râzî Efendi'nin yardımcılığını yapmış, ardından Var­na'ya gitmiş, orada yirmi akça ile müderrislik yaparken görevini bırakarak, Nureddinzâde halifelerinden Şeyh Muhammed Kırımî hazretlerine intisap etmiştir. 1018/1609-10'da şeyhinin vefatı üzerine Var­na Tekkesi'ne şeyh olmuş ancak eşkiya baskısından dolayı burada şeyhlik yapamayarak, Yenişehir kazasına bağlı Fener kasabasında Hamza Bey Zaviyesi'nde görev yapmıştır. 1030/1620-21 yılları civarında Tırhala'ya geçerek Hacı (Yusuf) (Kurnaz 2001: 454) Efendi Zaviyesi'nde bir müddet görevine devam etmiş, bir yandan zaviyeye gelenlerin manevi terbiyesi ile meşgul olurken, bir yandan da Ömer Bey Camii'nde tefsir ve hadis dersleri vermiştir (Özcan 1989: 762). Nev'i-zâde Atâî de 3 yıl boyunca Şeyh Sinân Efendi'nin yanında bulunmuştur (Özcan 1989: 762). Şairin 1044/1634-35'te Yenişehir'de vefat ettiğini söyleyenler olsa da (Özcan 1989: 762) Sinânî, Rebiulahir 1039/ Kasım-Aralık 1629'da vefat etmiş ve şeyhlik yaptığı Hacı Yusuf Efendi Zaviyesi'ne gömülmüştür (Kurnaz 2001: 454).

Şiirleri hakkında fazla bilgi sahibi olamadığımız Şeyh Sinan Efendi’nin, bugün elimizde sadece bir beyti bulunmaktadır (Kurnaz 2001: 454).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Egerçi dâg-ı sînem yâra 'arz itmek murâdumdur

Velâkin za'fdan tâkat mı var çâk-i girîbâna

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 454)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
2VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YeriGörüntüle
4ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
5VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
6AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YılıGörüntüle
7ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
8VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
9AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Ölüm YılıGörüntüle
10ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
11VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
12AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20MeslekGörüntüle
13ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
17VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
18AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Madde AdıGörüntüle