Soner Demirbaş

(d. 19 Aralık 1971 / ö. -)
Şair, Gazeteci
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Süleyman Bey ve Rukiye Hanımın sekizinci çocuğu olarak Kırşehir'de dünyaya gedi. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayan Demirbaş, 1993 yılında Amasya Meslek Yüksek Okulu Harita ve Kadastro Bölümünden mezun oldu. Bir süre kafeterya işletmeciliği yapan şair,  2013’ten bu yana faaliyet gösteren Kırşehir Express gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmenidir (Demirbaş 2018).

Şairin dört şiir kitabı ile bir deneme kitabı bulunmaktadır. Şairin kendisini yeni biçim ve içerik yaratmaya sevk etmesi gerektiğini belirten Demirbaş (2008: 11), yerleşik kalıpların dışına çıkarak özgün şiirler kaleme alır. Demirbaş’ın şiirleri incelendiğinde, şekil açısından belli bir kalıba bağlı kalmadan serbest tarzda yazıldıkları görülür. Şair kimi zaman 2 dizeden kimi zaman 21 dizeden oluşan bentlerle şiirler vücuda getirir. Şairin şiirlerinde şekil olarak belki de en dikkat çeken, sone nazım şekli ile yazmış olduklarıdır. Mustafa Dursun, Demirbaş'ın sone isimlendirmesinin Batı'dan farklı olduğunu, batıdakilerin soneleri Roman rakamlarıyla isimlendirirken onun kelime gruplarından oluşan bir isimlendirmeyi tercih ettiğini ifade eder (2018: 12). Şiirlerinde başlıklar dışında büyük harf kullanmayan şair, noktalama işaretlerini de kullanmaz. Şiirin imgeyle yazıldığının bilincinde olan şair, zaman zaman oldukça soyut, örtük ve zor anlaşılır olsa da genel olarak okuyucuya ipucu veren bir yaklaşım içindedir (Alper, 2012: 18). Şair, şiirde sözcükler arasındaki ilişkiyi tenasüp, benzetme, eğretileme gibi söz sanatlarıyla sağlamaktadır ve sözcükleri çoğu kez gerçek anlamları dışında kullanmaktadır (Akbayır, 2004: 112). Şair şiirdeki ritmi yakalamak için de çoğu kez ikileme ve yinelemelere başvurur. Şiirlerde genel olarak varoluş, yokluk, zaman ve yalnızlık gibi konular işlenir. Şair İkinci Yeni şiirini iyi tanımaktadır ve bu gruba mensup şairler onun için kaynak oluşturmaktadır. Bu şairlerin başında da Turgut Uyar, Ece Ayhan, Cemal Süreya, İlhan Berk, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, küçük İskender ve Haydar Ergülen gibi isimler gelmektedir (Sağlık, 2004: 112).

Kaynakça

Akbayır, Sıddık (2004). Ontolojik Çözümleme Yöntemi ve Bir Uygulama. Hece. 95, 105-115.

Alper, Yusuf (2012). Soner Demirbaş'tan Şiirler-Yaz. Cumhuriyet Kitap (19 Nisan 2012). 1157, 18.

Demirbaş, Soner (2008). Şiir ve.. İstanbul: Şiirden.

Dursun, Mustafa (2018). Demirbaş'ın Şiiri ve Bize Sunduğu Reçete-Deva. Akatalpa. 218, 12.

Sağlık, Şaban (2004). Şehrin/Kuşların/Denizlerin Şiiri Dingin Lirik. Hece. 87, 106-113.

Soner Demirbaş. Kırşehir, 1971, Üniversite, Gazeteci [Dicle Demirbaş, 18.12.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DİCLE DEMİRBAŞ
Yayın Tarihi: 29.03.2019
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
DinginlirikHera Şiir / İstanbul2002Şiir
Seyir DefteriYom Yay. / İstanbul2004Şiir
Şiir ve..Şiirden / İstanbul2008Deneme
YazYasakmeyve / İstanbul2011Şiir
DevaYasakmeyve / İstanbul2017Şiir
Şair VeKlaros Yayınları / Ankara2019Deneme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Doğum YeriGörüntüle
2İmdat Avşard. 05 Mayıs 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Baytokd. 1928 - ö. 16 Temmuz 2005Doğum YeriGörüntüle
4Alöna Eroglud. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BİRGÜL, Birgül Kapaklıkayad. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Selin Tunçd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İbrahim Agah Çubukçud. 1928 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Atilla Birkiyed. 29 Mayıs 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
9SELİM SAMİ, Selim Sami Efendid. ? - ö. 1951MeslekGörüntüle
10Salim Nizamd. 06 Temmuz 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Şebnem İşigüzeld. 28 Mayıs 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nebi Hezri Elekberoğlu Babayevd. 1924 - ö. 15 Ocak 2007Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle