SUN'İ/DERVİŞ SUN'ULLAH DEDE, Sun'ullah

(d. ?/? - ö. 1000/1592)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Sun’ullah olup Ereğli’de dünyaya geldi. Bu yüzden Sun'î mahlasını kullandı. Doğum tarihi belli değildir. Gençlik yıllarını seyahatle geçirmiş, sonra da Galata Mevlevihanesine girerek burada Sultan Divanî’nin halifesi olmuştur (Genç 2000: 307). Burada tarikat adabını layıkıyla yerine getirerek dergâhta kısa sürede yükseldi. Dergâhta Derviş Sun’ullah olarak tanındı.  Hicri 1000/1592 yılında vefat etti. Hasan Çelebi Sun’î’nin ölümüne; “Ola cennet makamı Sun’î merhûmun” (1000) mısraıyla tarih düşmüştür (Genç 2000: 307; Ali Enver 1209: 135). Faizî, Sun’î'nin ölüm tarihini 1005 olarak gösterir (Kayabaşı 1997: 388). Galata mevlevihanesinin haziresine gömüldü.
Sun’î’nin müretteb divanının varlığından Esrar Dede bahseder (Genç 2000: 307). Ali Enver, Sun’î'nin divanının yanında güzide başka eserlerinin de olduğunu belirtmesine rağmen, eser ismi zikretmemiştir (Ali Enver 1209: 135). Sun’î, şairliğinden ziyade mutasavvıf kişiliği ile ön plana çıkmış biridir. 
 

Kaynakça

Ali Enver (1209). Semahane-i Edeb. İstanbul: yyy.

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kafzade Faizi'nin Zübdetü'l-Eş'arı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 20.06.2014
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL
Bir câm ile kıldı yine sâkî beni mecnûn
Benzer ki dilâ itdi şarâba o gül efsûn

Ey hüsrev-i hubân seni arayı arayı
Kan derleyüben çıkdı ayakdan mey-i gül-gûn

Seyr itmege ol mâhı melekler gice gündüz
Revzenler açar ay ile günden yine gerdûn

Hatm eyleyen ey hâce menem mushaf-ı aşkı
Ve’lleyliye dek okumuş ancak anı Mecnûn

Hubân-ı kelâm içre bugün ehli yanında
Ey Sun’î kanı Yûsuf-ı nazmum gibi mevzûn

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 307

Ali Enver (1209). Semahane-i Edeb. İstanbul: yyy. 135.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
3MEDHÎ, Ereğlili Îsâ Medhî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
6MEDHÎ, Ereğlili Îsâ Medhî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
9MEDHÎ, Ereğlili Îsâ Medhî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11TEVFİKd. 1870 - ö. 1914MeslekGörüntüle
12MEDHÎ, Ereğlili Îsâ Medhî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEDHÎ, Ereğlili Îsâ Medhî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
18MEDHÎ, Ereğlili Îsâ Medhî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle