SUN'İ/DERVİŞ SUN'ULLAH DEDE, Sun'ullah

(d. ?/? - ö. 1000/1592)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Sun’ullah olup Ereğli’de dünyaya geldi. Bu yüzden Sun'î mahlasını kullandı. Doğum tarihi belli değildir. Gençlik yıllarını seyahatle geçirmiş, sonra da Galata Mevlevihanesine girerek burada Sultan Divanî’nin halifesi olmuştur (Genç 2000: 307). Burada tarikat adabını layıkıyla yerine getirerek dergâhta kısa sürede yükseldi. Dergâhta Derviş Sun’ullah olarak tanındı.  Hicri 1000/1592 yılında vefat etti. Hasan Çelebi Sun’î’nin ölümüne; “Ola cennet makamı Sun’î merhûmun” (1000) mısraıyla tarih düşmüştür (Genç 2000: 307; Ali Enver 1209: 135). Faizî, Sun’î'nin ölüm tarihini 1005 olarak gösterir (Kayabaşı 1997: 388). Galata mevlevihanesinin haziresine gömüldü.
Sun’î’nin müretteb divanının varlığından Esrar Dede bahseder (Genç 2000: 307). Ali Enver, Sun’î'nin divanının yanında güzide başka eserlerinin de olduğunu belirtmesine rağmen, eser ismi zikretmemiştir (Ali Enver 1209: 135). Sun’î, şairliğinden ziyade mutasavvıf kişiliği ile ön plana çıkmış biridir. 
 

Kaynakça

Ali Enver (1209). Semahane-i Edeb. İstanbul: yyy.

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kafzade Faizi'nin Zübdetü'l-Eş'arı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 20.06.2014
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL
Bir câm ile kıldı yine sâkî beni mecnûn
Benzer ki dilâ itdi şarâba o gül efsûn

Ey hüsrev-i hubân seni arayı arayı
Kan derleyüben çıkdı ayakdan mey-i gül-gûn

Seyr itmege ol mâhı melekler gice gündüz
Revzenler açar ay ile günden yine gerdûn

Hatm eyleyen ey hâce menem mushaf-ı aşkı
Ve’lleyliye dek okumuş ancak anı Mecnûn

Hubân-ı kelâm içre bugün ehli yanında
Ey Sun’î kanı Yûsuf-ı nazmum gibi mevzûn

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 307

Ali Enver (1209). Semahane-i Edeb. İstanbul: yyy. 135.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
2İZÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FADİME, Fadime Kılıçd. 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
5İZÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FADİME, Fadime Kılıçd. 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8İZÂRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FADİME, Fadime Kılıçd. 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFİKd. 1870 - ö. 1914MeslekGörüntüle
11İZÂRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FADİME, Fadime Kılıçd. 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZÂRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FADİME, Fadime Kılıçd. 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVFİKd. 1870 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
17İZÂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FADİME, Fadime Kılıçd. 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle