SUN'Î-İ SELÂNİKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sun’î’nin asıl ismi, doğum ve ölüm tarihi hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Sun’î, Selânikli’dir. Sun’î mahlasını kullanan diğer şairlerden ayırmak üzere mahlası kaynaklarda Sun’î-i Selânikî olarak zikredilmektedir.

Sun’î, tımar sahibi olup geçimini bu yolla sağlamaktadır. Latîfî’ye göre Sun’î¸ geniş-meşrep, neşeli, muhavereye kâdir, zarif birisiydi. Latîfî, Sun’î’nin kaza ve kaderi dehre havale ettiği için Dehrî olduğunu alaycı bir üslupla ifade eder.

Sun’î'nin mürettep divanı bulunmayıp, hezel içerikli şiirleri de vardır. Devrin şuarası tarafından kabul görecek makbul şiirler yazamamıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Tatcı Mustafa (hzl.) (2001): Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri: Ankara 2001: Bizim Büro Yayınları.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Şemseddin Sâmi (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. IV. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET PEKTAŞ
Yayın Tarihi: 06.01.2014
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kapuna halka-i zer olmagla ey mâh-likâ

Meh-i nev eyledi zülfün gibi kaddini dü-tâ

 (Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 365)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2Muazzez Tahsin Berkandd. 1899 - ö. 4 Ekim 1984Doğum YeriGörüntüle
3BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5Muazzez Tahsin Berkandd. 1899 - ö. 4 Ekim 1984Doğum YılıGörüntüle
6BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8Muazzez Tahsin Berkandd. 1899 - ö. 4 Ekim 1984Ölüm YılıGörüntüle
9BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910MeslekGörüntüle
11Muazzez Tahsin Berkandd. 1899 - ö. 4 Ekim 1984MeslekGörüntüle
12BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Muazzez Tahsin Berkandd. 1899 - ö. 4 Ekim 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
17Muazzez Tahsin Berkandd. 1899 - ö. 4 Ekim 1984Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle