SUN'Î-İ SELÂNİKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sun’î’nin asıl ismi, doğum ve ölüm tarihi hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Sun’î, Selânikli’dir. Sun’î mahlasını kullanan diğer şairlerden ayırmak üzere mahlası kaynaklarda Sun’î-i Selânikî olarak zikredilmektedir.

Sun’î, tımar sahibi olup geçimini bu yolla sağlamaktadır. Latîfî’ye göre Sun’î¸ geniş-meşrep, neşeli, muhavereye kâdir, zarif birisiydi. Latîfî, Sun’î’nin kaza ve kaderi dehre havale ettiği için Dehrî olduğunu alaycı bir üslupla ifade eder.

Sun’î'nin mürettep divanı bulunmayıp, hezel içerikli şiirleri de vardır. Devrin şuarası tarafından kabul görecek makbul şiirler yazamamıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Tatcı Mustafa (hzl.) (2001): Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri: Ankara 2001: Bizim Büro Yayınları.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Şemseddin Sâmi (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. IV. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET PEKTAŞ
Yayın Tarihi: 06.01.2014
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kapuna halka-i zer olmagla ey mâh-likâ

Meh-i nev eyledi zülfün gibi kaddini dü-tâ

 (Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 365)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Doğum YeriGörüntüle
2Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Doğum YeriGörüntüle
3MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857Doğum YeriGörüntüle
4BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Doğum YılıGörüntüle
5Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Doğum YılıGörüntüle
6MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857Doğum YılıGörüntüle
7BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Ölüm YılıGörüntüle
8Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Ölüm YılıGörüntüle
9MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
10BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29MeslekGörüntüle
11Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999MeslekGörüntüle
12MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857MeslekGörüntüle
13BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Madde AdıGörüntüle
17Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Madde AdıGörüntüle
18MEŞHÛRÎd. 1783 - ö. 1857Madde AdıGörüntüle