LÜTFÎ, Lütfî Sâlih Efendi, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1306/1888)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selanik'te doğdu. Asıl adı Lütfî Sâlih Efendi'dir. Şeyh Sâlih Efendi Selânikî sanıyla tanındı. Halvetiyye tarikatının Sinâniye şubesi şeyhlerindendir. Pazar Tekkesi diye adlandırılan Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı'nda şeyhlik yaptı. Hat konusunda da mahir idi. Selanik'te 1306/1888 yılında vefat etti ve postnişini bulunduğu Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı bahçesindeki türbeye defnedildi.

İki eseri bilinmektedir:

1. Dîvân: Mürettep olan bu Dîvân Şeyh Ali Örfî Efendi tarafından şerhedildi.

2. Gülşen-i Kerâmât: Mensur bir eserdir. Şeyh Ahmed Zühdî Efendi'nin menkıbelerini ihtiva etmektedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meyl idüp âlâyiş-i dünyâya gel itme heves

Murg-ı cân pervâz idüp bir gün kalır tenhâ nefes

 

Kârbân-ı âlem-i fânî konup göçmekdedir

Tut kulağın dinle ne feryâd ider yâ hû ceres

 

Aldanup virme gönül nakş-ı nigâr u zînete

Dildeki hubb-ı sivâyı tîg-ı aşkın ile kes

 

Gûşe-i vahdetde uzlet ile tecrîd eyleyüp

Ülfeti kes sende hergiz olmaya bîm-i ases

 

İtme zâyi' elde fursat var iken vaktin sakın

Lutfiyâ vuslat dilersen Hakk'ı zikr it her nefes

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Doğum YeriGörüntüle
2MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
4HİKMET, Deli Hikmetd. 1842 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
5CEYHÛNÎ, Erzurumlud. ? - ö. 1884-1888?Ölüm YılıGörüntüle
6MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
7MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528MeslekGörüntüle
8ŞEMSÎ, Şemseddîn Sivasîd. 1520 - ö. 1597MeslekGörüntüle
9AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849MeslekGörüntüle
10OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11LÂMÎ PAŞAd. 1816? - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÜNÛZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ZAMÎRÎ, Nûreddîn Hamza Efendid. ? - ö. 1514-15Madde AdıGörüntüle
15HÜSÂMÎ, Gümüşlüoğlu Şeyh Abdurrahman Hüsâmî Çelebid. 1387 ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle