LÜTFÎ, Lütfî Sâlih Efendi, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1306/1888)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selanik'te doğdu. Asıl adı Lütfî Sâlih Efendi'dir. Şeyh Sâlih Efendi Selânikî sanıyla tanındı. Halvetiyye tarikatının Sinâniye şubesi şeyhlerindendir. Pazar Tekkesi diye adlandırılan Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı'nda şeyhlik yaptı. Hat konusunda da mahir idi. Selanik'te 1306/1888 yılında vefat etti ve postnişini bulunduğu Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı bahçesindeki türbeye defnedildi.

İki eseri bilinmektedir:

1. Dîvân: Mürettep olan bu Dîvân Şeyh Ali Örfî Efendi tarafından şerhedildi.

2. Gülşen-i Kerâmât: Mensur bir eserdir. Şeyh Ahmed Zühdî Efendi'nin menkıbelerini ihtiva etmektedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meyl idüp âlâyiş-i dünyâya gel itme heves

Murg-ı cân pervâz idüp bir gün kalır tenhâ nefes

 

Kârbân-ı âlem-i fânî konup göçmekdedir

Tut kulağın dinle ne feryâd ider yâ hû ceres

 

Aldanup virme gönül nakş-ı nigâr u zînete

Dildeki hubb-ı sivâyı tîg-ı aşkın ile kes

 

Gûşe-i vahdetde uzlet ile tecrîd eyleyüp

Ülfeti kes sende hergiz olmaya bîm-i ases

 

İtme zâyi' elde fursat var iken vaktin sakın

Lutfiyâ vuslat dilersen Hakk'ı zikr it her nefes

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Emin Recep Güreld. 1899 - ö. 1970Doğum YeriGörüntüle
2Ali Ulvi Elöved. 05 Mart 1881 - ö. 15 Ağustos 1975Doğum YeriGörüntüle
3Murat Sertoğlud. 1912 - ö. 27 Eylül 1989Doğum YeriGörüntüle
4MATLÛBÎ, Ömerd. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
5MUHAMMED KURBANOĞLUd. 1825 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
6RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
7NAKŞÎ, Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 23 Mayıs 1757MeslekGörüntüle
8AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849MeslekGörüntüle
9ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637MeslekGörüntüle
10HUMO, Ömer Hazımd. ? - ö. 1880Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Madde AdıGörüntüle
14HÜMÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle