TÂCÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tâcî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Burusalı müezzîn Tâcî Halîfe fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 12b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Tâcî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkındaki kayıtlı ibareden onun ilmiye Bursalı olduğu ve müezzinlik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, 12b-13a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.11.2013
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Cânân-ı cihân içre 'aceb cânsın efendi

Pür-şîvelü bir serv-i hırâmânsın efendi

 

Didüm de cemâlüñ görünür dilde hayâlüñ

Gün gibi ‘ıyân cân gibi pinhânsın efendi

 

Cân mülkini ceyş-i gamuñ tutdı tamâmen

‘İzzetle göñül Mısrına sultânsın efendi

 

Dil döne döne yandı kebâb oldı göyündi

‘Aşkuñ odına ‘âşık olan yansın efendi

 

Bülbül gibi şûrîde okur medhüñi Tâcî

Gülzâruña karşu gül-[i] handânsın efendi

 

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 12b-13a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YeriGörüntüle
2AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YeriGörüntüle
3ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YılıGörüntüle
6ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Ölüm YılıGörüntüle
9ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742MeslekGörüntüle
11AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81MeslekGörüntüle
12ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Madde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Madde AdıGörüntüle
18ÂNÎ/ZEYREKÎ, Zeyrek-zâde Mehmed Ânî Çelebid. ? - ö. 1569-70Madde AdıGörüntüle