TÂCÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tâcî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Burusalı müezzîn Tâcî Halîfe fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 12b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Tâcî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir. Yine şair hakkındaki kayıtlı ibareden onun ilmiye Bursalı olduğu ve müezzinlik yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, 12b-13a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.11.2013
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Cânân-ı cihân içre 'aceb cânsın efendi

Pür-şîvelü bir serv-i hırâmânsın efendi

 

Didüm de cemâlüñ görünür dilde hayâlüñ

Gün gibi ‘ıyân cân gibi pinhânsın efendi

 

Cân mülkini ceyş-i gamuñ tutdı tamâmen

‘İzzetle göñül Mısrına sultânsın efendi

 

Dil döne döne yandı kebâb oldı göyündi

‘Aşkuñ odına ‘âşık olan yansın efendi

 

Bülbül gibi şûrîde okur medhüñi Tâcî

Gülzâruña karşu gül-[i] handânsın efendi

 

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 12b-13a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cemil Kavukçud. 12 Mart 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Doğum YeriGörüntüle
3EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
4Cemil Kavukçud. 12 Mart 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Doğum YılıGörüntüle
6EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YılıGörüntüle
7Cemil Kavukçud. 12 Mart 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Ölüm YılıGörüntüle
10Cemil Kavukçud. 12 Mart 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92MeslekGörüntüle
12EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536MeslekGörüntüle
13Cemil Kavukçud. 12 Mart 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cemil Kavukçud. 12 Mart 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Madde AdıGörüntüle
18EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Madde AdıGörüntüle