MEHMED AVNÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. 1242/1826)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Yağcı-zâde ve Derviş sanıyla tanındı. Tuzpazarı çarşısında bir dükkân açıp ticaretle meşgul olmuştur. Nakşibendî şeyhlerinden Şeyh Emîn Efendi'ye intisap ederek nakşbendî tarikatına girmiştir. 1826 yılında Bursa'da vefat etti. Emir Sultan Camii bitişiğindeki mezarlığa defnedildi.

Döneminde âşıkâne şiirleri önemsenen bir şair olan Avnî, talik hattında da üstat bir hattattır. Hoş sohbet, nazik tabiatlı bir kişiliği vardı. Sesi güzeldi, musiki ilminde de hayli mahirdi. Bestelenmiş ilahileri vardır.

Kaynakça

Atlansoy, Kadir (hzl.) (1998). Bursa Şairleri, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri. Bursa: Asa Kitabevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 308.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsü'l-A‘lâm. C. V. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Avnî". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tîr-i müjen takınca kemâna birer birer

Âmâc-ı cânı aldı nişâna birer birer

Dûr olsa iltifât-ı nigâhın fütâdeden

Elbet gelir kapına amâna birer birer

Pîçîde-hâle çünki girih-gîr-i kâkülün

Arar tararsa cünhamı şâne birer birer

Maksad usûl-i aşk ise kânûn-ı sînede

Mızrâb-ı âhı vur reg-i câna birer birer

Avnî kitâb-ı hüsn-i sanemden habîr isen

Başla rumûz-ı aşkı beyâna birer birer

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 308.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HIZRÎ, BUHȂRÎ, Hızır Beyd. ? - ö. 1516-1519 arası ?Doğum YeriGörüntüle
2İBRAHİM, Şerbetçi-zâde İbrahim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Doğum YeriGörüntüle
4HIZRÎ, BUHȂRÎ, Hızır Beyd. ? - ö. 1516-1519 arası ?Doğum YılıGörüntüle
5İBRAHİM, Şerbetçi-zâde İbrahim Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Doğum YılıGörüntüle
7HIZRÎ, BUHȂRÎ, Hızır Beyd. ? - ö. 1516-1519 arası ?Ölüm YılıGörüntüle
8İBRAHİM, Şerbetçi-zâde İbrahim Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Ölüm YılıGörüntüle
10HIZRÎ, BUHȂRÎ, Hızır Beyd. ? - ö. 1516-1519 arası ?MeslekGörüntüle
11İBRAHİM, Şerbetçi-zâde İbrahim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020MeslekGörüntüle
13HIZRÎ, BUHȂRÎ, Hızır Beyd. ? - ö. 1516-1519 arası ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRAHİM, Şerbetçi-zâde İbrahim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HIZRÎ, BUHȂRÎ, Hızır Beyd. ? - ö. 1516-1519 arası ?Madde AdıGörüntüle
17İBRAHİM, Şerbetçi-zâde İbrahim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nadir Gezerd. 19 Mayıs 1930 - ö. 10 Şubat 2020Madde AdıGörüntüle