MEHMED AVNÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. 1242/1826)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Yağcı-zâde ve Derviş sanıyla tanındı. Tuzpazarı çarşısında bir dükkân açıp ticaretle meşgul olmuştur. Nakşibendî şeyhlerinden Şeyh Emîn Efendi'ye intisap ederek nakşbendî tarikatına girmiştir. 1826 yılında Bursa'da vefat etti. Emir Sultan Camii bitişiğindeki mezarlığa defnedildi.

Döneminde âşıkâne şiirleri önemsenen bir şair olan Avnî, talik hattında da üstat bir hattattır. Hoş sohbet, nazik tabiatlı bir kişiliği vardı. Sesi güzeldi, musiki ilminde de hayli mahirdi. Bestelenmiş ilahileri vardır.

Kaynakça

Atlansoy, Kadir (hzl.) (1998). Bursa Şairleri, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri. Bursa: Asa Kitabevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 308.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsü'l-A‘lâm. C. V. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Avnî". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tîr-i müjen takınca kemâna birer birer

Âmâc-ı cânı aldı nişâna birer birer

Dûr olsa iltifât-ı nigâhın fütâdeden

Elbet gelir kapına amâna birer birer

Pîçîde-hâle çünki girih-gîr-i kâkülün

Arar tararsa cünhamı şâne birer birer

Maksad usûl-i aşk ise kânûn-ı sînede

Mızrâb-ı âhı vur reg-i câna birer birer

Avnî kitâb-ı hüsn-i sanemden habîr isen

Başla rumûz-ı aşkı beyâna birer birer

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 308.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sefer Önend. 13 Temmuz 1926 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Doğum YeriGörüntüle
3NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542Doğum YeriGörüntüle
4Sefer Önend. 13 Temmuz 1926 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Doğum YılıGörüntüle
6NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542Doğum YılıGörüntüle
7Sefer Önend. 13 Temmuz 1926 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Ölüm YılıGörüntüle
9NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542Ölüm YılıGörüntüle
10Sefer Önend. 13 Temmuz 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?MeslekGörüntüle
12NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542MeslekGörüntüle
13Sefer Önend. 13 Temmuz 1926 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sefer Önend. 13 Temmuz 1926 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Madde AdıGörüntüle
18NİHÂLÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. 1542Madde AdıGörüntüle