TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. 1310/1893)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Halepli olup doğum tarihi bilinmemektedir. Halepli Abdurrahmân Efendi’nin oğludur. Asıl adı Takiyeddîn Mehmed Paşa’dır. Müderris-zâde olarak tanındı. Halep’te medrese öğrenimi gördükten sonra müftülük yaptı. 1267/1850-51 yılında Şam’a gitti. Bir iki ay sonra mirimiranlık rütbesiyle Kars, birkaç yıl sonra da beylerbeyi payesiyle Şehrizor mutasarrıfı oldu. 1284/1868 yılında vezirlikle Bağdat valisi oldu. Daha sonra Ordu-yı Hümayun nazırlığına getirildi. Adana (Muharrem 1286/Nisan 1869), Konya (Zilhicce 1289/Şubat 1873), Edirne (Safer 1290/Nisan 1873), bir hafta sonra da Sivas valisi oldu. Ramazan 1291/Ekim-Kasım 1874’te Hicaz valiliğine atandı. Daha sonra sırasıyla yeniden Bağdat (1295/1878) ve ikinci defa Hicaz valiliğine atandı (1299/1882). 1302/1884-85 yılında emekliye ayrıldı. Hicaz’a memur olarak gönderildi. Dönüşünden birkaç ay sonra, 10 Ramazan 1310/28 Mart 1893’te vefat etti. Mezarı Eyüp’tedir.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. Âlim, fazıl, şair ve kâtipti. Sert mizaçlı idi. Büyük bir servet sahibiydi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Cunbur, Müjgân (2007). “Takî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 162.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Tâkî Takiyüddin Mehmed Paşa (Müderriszâde)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 203.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂDIKÎ, Seyyid Yahya Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Deded. 1471-72 - ö. 1583-84Doğum YeriGörüntüle
4SÂDIKÎ, Seyyid Yahya Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Deded. 1471-72 - ö. 1583-84Doğum YılıGörüntüle
7SÂDIKÎ, Seyyid Yahya Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Deded. 1471-72 - ö. 1583-84Ölüm YılıGörüntüle
10SÂDIKÎ, Seyyid Yahya Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11AHMED PAŞAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Deded. 1471-72 - ö. 1583-84MeslekGörüntüle
13SÂDIKÎ, Seyyid Yahya Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Deded. 1471-72 - ö. 1583-84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂDIKÎ, Seyyid Yahya Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VEFÂYÎ, Şeyh Ebû Bekir Vefâyî Deded. 1471-72 - ö. 1583-84Madde AdıGörüntüle