TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. 1310/1893)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Halepli olup doğum tarihi bilinmemektedir. Halepli Abdurrahmân Efendi’nin oğludur. Asıl adı Takiyeddîn Mehmed Paşa’dır. Müderris-zâde olarak tanındı. Halep’te medrese öğrenimi gördükten sonra müftülük yaptı. 1267/1850-51 yılında Şam’a gitti. Bir iki ay sonra mirimiranlık rütbesiyle Kars, birkaç yıl sonra da beylerbeyi payesiyle Şehrizor mutasarrıfı oldu. 1284/1868 yılında vezirlikle Bağdat valisi oldu. Daha sonra Ordu-yı Hümayun nazırlığına getirildi. Adana (Muharrem 1286/Nisan 1869), Konya (Zilhicce 1289/Şubat 1873), Edirne (Safer 1290/Nisan 1873), bir hafta sonra da Sivas valisi oldu. Ramazan 1291/Ekim-Kasım 1874’te Hicaz valiliğine atandı. Daha sonra sırasıyla yeniden Bağdat (1295/1878) ve ikinci defa Hicaz valiliğine atandı (1299/1882). 1302/1884-85 yılında emekliye ayrıldı. Hicaz’a memur olarak gönderildi. Dönüşünden birkaç ay sonra, 10 Ramazan 1310/28 Mart 1893’te vefat etti. Mezarı Eyüp’tedir.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. Âlim, fazıl, şair ve kâtipti. Sert mizaçlı idi. Büyük bir servet sahibiydi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Cunbur, Müjgân (2007). “Takî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 162.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Tâkî Takiyüddin Mehmed Paşa (Müderriszâde)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 203.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1699Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
3AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1699Doğum YılıGörüntüle
5AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
6AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1699Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1699MeslekGörüntüle
11AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
12AHMED PAŞAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1699Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZİHNÎ, Mehmed Zihnî Efendid. ? - ö. 1699Madde AdıGörüntüle
17AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle
18AHMED PAŞAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle