TEVFÎK

(d. ?/? - ö. 1260/1844)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

O zamanki sınırlar içinde İşkodra vilyetinin Dıraç kasabasına 17 kilometre uzaklıktaki Kavaye kasabasındandır. Kavaye kasabasının zengin ve hayırseverlerinden İbrahim Bey'in akrbalarındandır. Gençliğinde İşkodra ve Tiran şehirlerinde eğitim gördü. Oranın şairleriyle müşaarede bulundu. 1260/1844 yılında vefat etti.

Peklinli İbrahim Bey'in nazire teklifi üzerine bir gazeli eserlerinden örnek olarak elimizdedir.

Kaynakça

Karateke, Hakan (hzl.)(1995). İşkodra Şairleri. İstanbul Enderun Kitapevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sîne mecrûh-ı gam-ı gaddâre-i yâr olsa da

Çâre ne meyl eyledik ol şûha gaddâr olsa da

Bâde-i lal-i leb-i dilber dururken sâkıyâ

İltifât eyler mi rindân câm-ı ser-şâr olsa da

Gonca-i nâzım eder yek şemme-i vaslın dırîg

Nâle-i cân-sûz-ı murg-ı dil hezâr-bâr olsa da

Kûşe-i çeşminle olsun gör gözet âşıkını

Ey meh icrâ-yı mahabbet ile agyâr olsa da

Nazm-ı mîr-i Fehmî'yi tanzîre acz-âver olur

Hâme-i Tevfîk ne denli tâze-güftâr olsa da

(Karateke, Hakan (hzl.)(1995). İşkodra Şairleri. İstanbul Enderun Kitapevi. 96.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Doğum YeriGörüntüle
2RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtazad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YeriGörüntüle
4MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Doğum YılıGörüntüle
5RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtazad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Doğum YılıGörüntüle
7MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtazad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Ölüm YılıGörüntüle
10MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtazad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Madde AdıGörüntüle
14RÂCÎ, Murtaza, Abdal Murtazad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HULÛSÎ, Toptan-zâde Şa'bân Hulûsî Bey, İşkodralıd. 1775 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle