TEVFÎK

(d. ?/? - ö. 1260/1844)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

O zamanki sınırlar içinde İşkodra vilyetinin Dıraç kasabasına 17 kilometre uzaklıktaki Kavaye kasabasındandır. Kavaye kasabasının zengin ve hayırseverlerinden İbrahim Bey'in akrbalarındandır. Gençliğinde İşkodra ve Tiran şehirlerinde eğitim gördü. Oranın şairleriyle müşaarede bulundu. 1260/1844 yılında vefat etti.

Peklinli İbrahim Bey'in nazire teklifi üzerine bir gazeli eserlerinden örnek olarak elimizdedir.

Kaynakça

Karateke, Hakan (hzl.)(1995). İşkodra Şairleri. İstanbul Enderun Kitapevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sîne mecrûh-ı gam-ı gaddâre-i yâr olsa da

Çâre ne meyl eyledik ol şûha gaddâr olsa da

Bâde-i lal-i leb-i dilber dururken sâkıyâ

İltifât eyler mi rindân câm-ı ser-şâr olsa da

Gonca-i nâzım eder yek şemme-i vaslın dırîg

Nâle-i cân-sûz-ı murg-ı dil hezâr-bâr olsa da

Kûşe-i çeşminle olsun gör gözet âşıkını

Ey meh icrâ-yı mahabbet ile agyâr olsa da

Nazm-ı mîr-i Fehmî'yi tanzîre acz-âver olur

Hâme-i Tevfîk ne denli tâze-güftâr olsa da

(Karateke, Hakan (hzl.)(1995). İşkodra Şairleri. İstanbul Enderun Kitapevi. 96.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
2FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
8FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
14FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
15HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Madde AdıGörüntüle