ÜFTÂDE-ZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendi

(d. 989/1581-82 - ö. 13 Ramazan 1089/29 Ekim 1678)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim Sadık'tır. Babası Şeyh Mustafa, dedesi Şeyh Üftâde Mehmed'dir. Üftâde-zâde olarak şöhret buldu. Vefeyât'ta 100 yaşında öldüğü belirtildiğine göre 989/1581-82 yılında Bursa'da doğmuş olmalıdır. Hüdâyî Mahmud Efendi'den tarikat adabını öğrenip 1038/1628-29 yılında babası yerine Bursa'da Üftâde Tekkesi şeyhi oldu (Ekinci 2013: 138; Özcan 1989: 3/573). 13 Ramazan 1089/ 29 Ekim 1678'de vefat etti. Bursa'da Üftade Tekkesi haziresinde babasının ve dedesinin yanında medfundur.

"Geçti bin seksen tokuzda cennete kutb-ı zamân ve eyledi üftâde-zâde hu ile adne sefer" mısraları vefâtına tarihtir. İkinci tarih mısraındaki "adne sefer", Osmanlı Müellifleri'nde "azm-i sefer" olarak geçmektedir (Kurnaz 2001: 2; Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 147).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. C. 1. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefayât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C.3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Aç gözün gafletten uyan

Felâh bulmaz nefse uyan

Sırr-ı tevhîd olsun ıyân

Gel tevhîd edelim tevhîd

(Ekinci, Ramazan(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 138.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Doğum YeriGörüntüle
3Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Doğum YılıGörüntüle
6Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Ölüm YılıGörüntüle
9Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
11MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488MeslekGörüntüle
12Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFÂ, Hâce-zâde/Hoca-zâde Muslihüddîn Mustafâ Efendi bin Hâce Yûsuf bin Sâlihd. 1434 - ö. 1488Madde AdıGörüntüle
18Orhan Eted. 1932 - ö. 11 Mayıs 1991Madde AdıGörüntüle