ÜFTÂDE-ZÂDE, Kutb İbrahim Sadık Efendi

(d. 989/1581-82 - ö. 13 Ramazan 1089/29 Ekim 1678)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim Sadık'tır. Babası Şeyh Mustafa, dedesi Şeyh Üftâde Mehmed'dir. Üftâde-zâde olarak şöhret buldu. Vefeyât'ta 100 yaşında öldüğü belirtildiğine göre 989/1581-82 yılında Bursa'da doğmuş olmalıdır. Hüdâyî Mahmud Efendi'den tarikat adabını öğrenip 1038/1628-29 yılında babası yerine Bursa'da Üftâde Tekkesi şeyhi oldu (Ekinci 2013: 138; Özcan 1989: 3/573). 13 Ramazan 1089/ 29 Ekim 1678'de vefat etti. Bursa'da Üftade Tekkesi haziresinde babasının ve dedesinin yanında medfundur.

"Geçti bin seksen tokuzda cennete kutb-ı zamân ve eyledi üftâde-zâde hu ile adne sefer" mısraları vefâtına tarihtir. İkinci tarih mısraındaki "adne sefer", Osmanlı Müellifleri'nde "azm-i sefer" olarak geçmektedir (Kurnaz 2001: 2; Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 147).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri ve Ahmed Remzi Akyürek Miftâhu’l-Kütüb Ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi. C. 1. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefayât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C.3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Aç gözün gafletten uyan

Felâh bulmaz nefse uyan

Sırr-ı tevhîd olsun ıyân

Gel tevhîd edelim tevhîd

(Ekinci, Ramazan(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 138.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Doğum YeriGörüntüle
2Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Doğum YeriGörüntüle
3FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Doğum YeriGörüntüle
4SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Doğum YılıGörüntüle
5Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Doğum YılıGörüntüle
6FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Doğum YılıGörüntüle
7SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Ölüm YılıGörüntüle
8Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Ölüm YılıGörüntüle
9FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Ölüm YılıGörüntüle
10SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733MeslekGörüntüle
11Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939MeslekGörüntüle
12FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92MeslekGörüntüle
13SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Madde AdıGörüntüle
17Abdullah Sabrid. 1 Temmuz 1867 - ö. 21 Temmuz 1939Madde AdıGörüntüle
18FIKHÎ, Sinek-zâde /Seng-zâde Seyyid İbrahim Fıkhî Efendid. ? - ö. 1691-92Madde AdıGörüntüle