ÜLFETÎ, Ülfetî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır’da doğdu. Kaynaklarda hayatı, eğitimi ve edebî kişiliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmayan şair, 1000/1591 tarihinde vefat etti. Bağdat yakınlarında medfundur (Kurnaz-Tatcı 2001: 52). 

Kaynakça

Ali Emiri Efendi (1328). Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid. İstanbul: Der-Saâdet Matbaa-i Amidî.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu tılısm-ı bedenün kubbesidür baş degül

İki şemşîrdür anun görinen kaş degül 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 207)

***

Şerha-i na’l ki var sîne-i sad-çâk üzre

Âh şekli yazılıpdur ten-i gamnâk üzre

Gördiler âhumı od saldı bütün dünyâya

Kaçdı etfâl-i nücûm çıkdılar eflâk üzre

Müdde’î meclisine vardugına ey kaşı yâ

Na’lçen nakşı yiter dâl bana hâk üzre

Mâh-ı nev sanma felekde görinen hâme-i âh

Çekdi bir med yine âyîne-i eflâk üzre

Na’lçen nakşı ile kebkebün izini gören

Dir hilâl ile Süreyyâ görinür hâk üzre

Dahi yetişmedi keyfiyyetimüz Ülfetiyâ

Gel berü nûş idelüm kahveyi tiryâk üzre

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 208)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Doğum YeriGörüntüle
2SABRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
3VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Doğum YılıGörüntüle
5SABRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Ölüm YılıGörüntüle
8SABRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SABRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Madde AdıGörüntüle
14SABRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
15VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle