ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi ve müverrih
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ulvî'nin İsmi Hüseyin’dir. Bursa’da doğdu (Mecelle 2000: 491; Kurnaz ve Tatcı 2001: 700). Kaynaklarda doğum ve ölüm tarihi yer almamaktadır. Ancak Sultan III. Ahmed devrinde 1123/ 1711 Rusya Seferi’ne katıldığı bilinmektedir. Mir’atü’z-Zafer isimli tarihçesinde de bu seferdeki gözlemlerini yazmıştır. Eserinin mukaddimesinde Bursa’da sipahi zabiti olduğundan bahsetmiştir. Sonunda ise fetih-nâme ya da tebrik-nâme olarak nitelendirilebilecek bir kaside yazmıştır. Ancak elimizde bu kasidenin yalnızca son iki beyti bulunmaktadır (Özen 1975: 152). Sâlim’in, tezkiresindeki “asrımız şuarasındandır” (Salim 1315: 491) kaydı dışında kaynaklarda şiirleri hakkında bir bilgi verilmemiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). M. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 700.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özen, İsmail (1975). Bursalı Mehmed Tahir Efendi Osmanlı Müellifleri. CIII. İstanbul: Yaylacık Matbaası.152.

Sâlim Efendi (1315). Tezkire-i Sâlim. İstanbul: İkdam Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FAZİLE EREN KAYA
Yayın Tarihi: 08.01.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kasidesinin son iki beyti

Yeter ey Ulvî tatvîl-i kelâma virme sen ruhsat

Duâya başla sıdk ile odur makbûl-i Sübhânî

 

Bi-hakkı sûre-i Seb'u'l-Mesânî sûre-i İhlâs

Emîn ola kederlerden cihanı tuta ünvânı

(Özen, İsmail (1975). Bursalı Mehmed Tahir Efendi Osmanlı Müellifleri. CIII. İstanbul: Yaylacık Matbaası. 152.)

Beyt

‘Arz u i’lâma ne hâcet sûziş-i derd ü gamı

Sînede her mûy-ı ‘âşık bir zebân-ı hâl olur

(Sâlim Efendi (1315). Tezkire-i Sâlim. İstanbul: İkdam Matbaası: 491; Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). M. Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 700.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEMSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Seyfettin Turhand. 15 Mayıs 1923 - ö. 16 Aralık 2002Doğum YeriGörüntüle
4VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Seyfettin Turhand. 15 Mayıs 1923 - ö. 16 Aralık 2002Doğum YılıGörüntüle
7VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Seyfettin Turhand. 15 Mayıs 1923 - ö. 16 Aralık 2002Ölüm YılıGörüntüle
10VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEMSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Seyfettin Turhand. 15 Mayıs 1923 - ö. 16 Aralık 2002MeslekGörüntüle
13VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEMSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Seyfettin Turhand. 15 Mayıs 1923 - ö. 16 Aralık 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEMSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Seyfettin Turhand. 15 Mayıs 1923 - ö. 16 Aralık 2002Madde AdıGörüntüle