ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendi

(d. ?/? - ö. 1137?/1724-25?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Osman’dır. Kadı Seyyid Osman Üveysî Efendi olarak tanındı. Seyyid Mehmed Said Efendi’nin oğlu, Sadrazam Nişancı Mehmed Paşa Camii imamı Osman Efendi’nin de torunudur. Annesi ise Kazasker Mestçizâde Abdullah Efendi’nin kızıdır. Dedezâde Seyyid Mehmed Efendi’den talik hattını meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra şeyhülislam dairesinde kâtiplik yaptı. Halep kadılığı görevinde bulundu. Vefat tarihi Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 80) ve Es'ad Tezkiresi (Oğraş 2001: 58)’nde 1137/1724-25 olarak geçmektedir. Fakat bu vefat tarihi, Müstakîmzâde (1928: 684)’de dedesi İmam Osman Efendi’ye ait olarak verilmiştir.

Baba tarafından Veysel Karanî soyundan olduğu için Üveysî mahlasını kullandı. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Müstakimzâde (1928: 685) sağlam şiirleri olduğunu söylemektedir. Fakat kaynaklarda eserlerinden örnek yoktur.

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 443.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 80.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 684-685.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 29.04.2014]. 58.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Üveys Seyyid Osman Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667Doğum YeriGörüntüle
2Caner Bilginerd. 01 Haziran 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Doğum YeriGörüntüle
4ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667Doğum YılıGörüntüle
5Caner Bilginerd. 01 Haziran 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Doğum YılıGörüntüle
7ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667Ölüm YılıGörüntüle
8Caner Bilginerd. 01 Haziran 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667MeslekGörüntüle
11Caner Bilginerd. 01 Haziran 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999MeslekGörüntüle
13ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Caner Bilginerd. 01 Haziran 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÎ, Ağraslı Mehmed Efendi-zâde Abdullah Abdî Efendid. ? - ö. 1667Madde AdıGörüntüle
17Caner Bilginerd. 01 Haziran 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mim Kaf Agayefd. 07 Şubat 1939 - ö. 20 Ekim 1999Madde AdıGörüntüle