ÜVEYSÎ, Kadı Seyyid Osman Efendi

(d. ?/? - ö. 1137?/1724-25?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Osman’dır. Kadı Seyyid Osman Üveysî Efendi olarak tanındı. Seyyid Mehmed Said Efendi’nin oğlu, Sadrazam Nişancı Mehmed Paşa Camii imamı Osman Efendi’nin de torunudur. Annesi ise Kazasker Mestçizâde Abdullah Efendi’nin kızıdır. Dedezâde Seyyid Mehmed Efendi’den talik hattını meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra şeyhülislam dairesinde kâtiplik yaptı. Halep kadılığı görevinde bulundu. Vefat tarihi Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 80) ve Es'ad Tezkiresi (Oğraş 2001: 58)’nde 1137/1724-25 olarak geçmektedir. Fakat bu vefat tarihi, Müstakîmzâde (1928: 684)’de dedesi İmam Osman Efendi’ye ait olarak verilmiştir.

Baba tarafından Veysel Karanî soyundan olduğu için Üveysî mahlasını kullandı. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Müstakimzâde (1928: 685) sağlam şiirleri olduğunu söylemektedir. Fakat kaynaklarda eserlerinden örnek yoktur.

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 443.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 80.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 684-685.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 29.04.2014]. 58.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Üveys Seyyid Osman Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 493.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ, Hasan Subhîd. ? - ö. 1866?Doğum YeriGörüntüle
2Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Doğum YeriGörüntüle
3HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
4SUBHÎ, Hasan Subhîd. ? - ö. 1866?Doğum YılıGörüntüle
5Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Doğum YılıGörüntüle
6HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Doğum YılıGörüntüle
7SUBHÎ, Hasan Subhîd. ? - ö. 1866?Ölüm YılıGörüntüle
8Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Ölüm YılıGörüntüle
9HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
10SUBHÎ, Hasan Subhîd. ? - ö. 1866?MeslekGörüntüle
11Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954MeslekGörüntüle
12HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823MeslekGörüntüle
13SUBHÎ, Hasan Subhîd. ? - ö. 1866?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SUBHÎ, Hasan Subhîd. ? - ö. 1866?Madde AdıGörüntüle
17Efzayiş Suat Yalçınd. 1894 - ö. 27 Ocak 1954Madde AdıGörüntüle
18HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Madde AdıGörüntüle