VAHDETÎ

(d. ?/? - ö. 1007/1598)
divan şairi, derviş
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bosna Sancağı’na bağlı Yenipazar’da doğdu. Öğreniminin ardından Fevrî Efendi’ye danişment oldu. Farsça bilgisi, yazı, şiir ve nükteli söz söylemedeki yeteğiyle tanındı. Bir süre dünya işlerini bırakarak dervişlik yoluna girdi. Basra’ya gitti ve Basra Valisi Mehmed Paşa’nın divan kâtibi oldu. Daha sonra Mehmed Paşa ile birlikte Basra’dan ayrıldı. Ereğli’de vefat etti. Kaynaklar, Vahdetî’yi zeki olarak değerlendirip şiirlerinin dervişler ve şairler tarafından beğenildiğini bildirirler.

Kaynakça

Açıkgöz, Namık (1982). Riyazü’ş-Şu’arâ. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bâg-ı âlemde şehâ sensüz olur mı âlem
Rûh olmasa kurı kalıb olurdı âdem

Hîç engüşt-i tahayyür deheninden gitmez
Mihr-i la’lün göreli ey sözi güher hâtem

Ravza-i hüsnün ile çeşme-i la’lün var iken
Yire geçsün kim ölüp âb-ı Hızr-ı bâg-ı İrem

Serv-i Mecnûn ideli kaddün eyâ Leylî hıram
Âşiyân idi anun başına murgân-ı harem

Ehl-i fazlun ayagı topragıyuz Vahdeti’yâ
Tarz-ı şi’rü n’ola Bâkî’den olursa muhkem

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÂLÎd. 1571/72 - ö. 1598/99Doğum YeriGörüntüle
3Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Doğum YeriGörüntüle
4HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VÂLÎd. 1571/72 - ö. 1598/99Doğum YılıGörüntüle
6Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Doğum YılıGörüntüle
7HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VÂLÎd. 1571/72 - ö. 1598/99Ölüm YılıGörüntüle
9Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Ölüm YılıGörüntüle
10HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11VÂLÎd. 1571/72 - ö. 1598/99MeslekGörüntüle
12Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603MeslekGörüntüle
13HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂLÎd. 1571/72 - ö. 1598/99Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VÂLÎd. 1571/72 - ö. 1598/99Madde AdıGörüntüle
18Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Madde AdıGörüntüle