VAHDETÎ

(d. ?/? - ö. 1007/1598)
divan şairi, derviş
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bosna Sancağı’na bağlı Yenipazar’da doğdu. Öğreniminin ardından Fevrî Efendi’ye danişment oldu. Farsça bilgisi, yazı, şiir ve nükteli söz söylemedeki yeteğiyle tanındı. Bir süre dünya işlerini bırakarak dervişlik yoluna girdi. Basra’ya gitti ve Basra Valisi Mehmed Paşa’nın divan kâtibi oldu. Daha sonra Mehmed Paşa ile birlikte Basra’dan ayrıldı. Ereğli’de vefat etti. Kaynaklar, Vahdetî’yi zeki olarak değerlendirip şiirlerinin dervişler ve şairler tarafından beğenildiğini bildirirler.

Kaynakça

Açıkgöz, Namık (1982). Riyazü’ş-Şu’arâ. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bâg-ı âlemde şehâ sensüz olur mı âlem
Rûh olmasa kurı kalıb olurdı âdem

Hîç engüşt-i tahayyür deheninden gitmez
Mihr-i la’lün göreli ey sözi güher hâtem

Ravza-i hüsnün ile çeşme-i la’lün var iken
Yire geçsün kim ölüp âb-ı Hızr-ı bâg-ı İrem

Serv-i Mecnûn ideli kaddün eyâ Leylî hıram
Âşiyân idi anun başına murgân-ı harem

Ehl-i fazlun ayagı topragıyuz Vahdeti’yâ
Tarz-ı şi’rü n’ola Bâkî’den olursa muhkem

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Doğum YeriGörüntüle
2HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1570Doğum YeriGörüntüle
4Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Doğum YılıGörüntüle
5HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1570Doğum YılıGörüntüle
7Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Ölüm YılıGörüntüle
8HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1570Ölüm YılıGörüntüle
10Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603MeslekGörüntüle
11HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1570MeslekGörüntüle
13Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1570Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Madde AdıGörüntüle
17HULÛSÎ, Hulûsî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1570Madde AdıGörüntüle